Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XVII sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 25 kwietnia (piątek) 2008r. na godzinę 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia Przewodniczących Klubów.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sierpcu za 2007r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”.

10.Podjęcie Oświadczenia w sprawie zajęcia stanowiska wobec pisma Wojewody Mazowieckiego wskazującego, iż uchwały Rady Powiatu w Sierpcu dot. Statutu SP ZZOZ w Sierpcu zostały podjęte z naruszeniem prawa.

11.Podjęcie Oświadczenia w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przeprowadzenia analizy ekonomiczno – finansowej SP ZZOZ w Sierpcu.

12.Podjęcie Oświadczenia w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Sierpeckiego.

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad naliczania diet przysługujących radnym powiatu sierpeckiego.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

16.Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

17.Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa w 2008 roku.

19. Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 11.04.2008r.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie obrad.


 

                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                  /-/

                                                                       Waldemar Olejniczak


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................Podstawą Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-18 14:35:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 08:09:02
  • Liczba odsłon: 2911
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10098450]

przewiń do góry