Transmisja obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu


     Głosowania   

1) I sesja Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 22 listopada 2018 roku
2) II sesja Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 4 grudnia 2018 roku
3) III sesja Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 17 grudnia 2018 roku
4) IV sesja Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 28 grudnia 2018 roku
5) V sesja Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 lutego 2019 roku.

         

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady

Powiatu w Sierpcu za pomocą urządzeń

rejestrujących obraz i dźwięk


Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:


1. Administrator danych:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest; Starostwo

Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc,

e-mail: starosta@powiat.sierpc.pl, tel. 24 275 91 01. fax 24

275 91 00 wew. 144.


2. Przedstawiciel administratora danych:

Nie dotyczy.


3. Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Starostwa

Powiatowego w Sierpcu to: Pan Marcin Szymanik, e-mail:

ido@powiat.sierpc.pl


4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa

prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i wyłącznie w celu

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

, w związku z art. 15 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.

zm.) tj. obrady są nagrywane w celu transmitowania i

utrwalania obrad Rady Powiatu w Sierpcu za pomocą urządzeń

rejestrujących obraz i dźwięk.


5. Kategorie danych: wizerunek.


6. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe są częścią materiałów o wartości

historycznej. Nie zostaną usunięte.


7. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych

osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia

ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


9. Źródło pochodzenia danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,

jednak biorąc pod uwagę udział w obradach decydują się

Państwo na nagrywanie Państwa danych (wizerunku).


10.Odbiorcy danych i przekazanie danych do państwa

trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Transmisja obrad odbywa się w internecie, natomiast nagrania z

obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Sierpcu i na stronie internetowej

powiatu.


11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji,

profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób

zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-17 17:23:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-26 12:52:21
  • Liczba odsłon: 13735
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10646970]

przewiń do góry