Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję XI sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 11 października (czwartek) 2007r. na godzinę 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia

    Przewodniczących Klubów.   

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie Oświadczenia w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nieruchomości

   Powiatu Sierpeckiego podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu państwa, związanych

   z przekazywanymi do prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkołami

   wchodzącymi w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Działalności Rady

   Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w

   Sierpcu.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby przedstawicieli

   Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym

  Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych

  przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej

   przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych: drogi nr 3746W

    Szumanie - Milewo oraz drogi nr 3738 Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie,

    położonych na terenie powiatu sierepckiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii

     zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia

   miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących

   nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

   przez Powiat Sierpecki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność

    Powiatu Sierpeckiego.

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu

    Organizacyjnego Starostwa Powaitowego w Sierpcu.

 14. Podjęcie Oświadczenia w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania członków

      Powiatowej Rady Zatrudnieniaw Sierpcu zgłoszonych przez Radę Powiatu w Sierpcu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie procedur uchwalania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz 

     rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

    uchwały budżetowej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na

      2007 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok.   

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w Banku Ochrony

     Środowiska na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej w kwocie 300 tyś zł.
18. Informacja z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2007 rok.

19. Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 28.06.2007r., 13.09.2007r.,

      14.09.2007r., 26.09.2007r. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie obrad.

                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                      /-/

                                                                           Waldemar Olejniczak

 

         

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-10-10 11:08:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-21 13:23:07
  • Liczba odsłon: 3192
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10346435]

przewiń do góry