Sierpc, dnia 17.02.2012r.

BRZ.0002.2.2012                    

                                                                                                                                                                       

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XX sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień           24 lutego (piątek) 2012 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.  Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w Sierpcu  z dnia 27 stycznia 2012 roku.

3.  Ustalenie porządku obrad.

4.   Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.  Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6.  Interpelacje i zapytania radnych.

7.Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za 2011 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy        w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za II półrocze 2011 roku.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin       w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową.

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego”.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu.

15.   Sprawy różne.

16.   Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                          /-/

                                                                                Juliusz Gorzkoś

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-17 14:45:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:05:55
  • Liczba odsłon: 3016
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10088422]

przewiń do góry