1) Interpelacja dotycząca liczby zwolnionych, zatrudnionych i przeniesionych na inne stanowiska pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Odpowiedź

2) Interpelacja Klubu Radnych dla Przyszłości Sierpca dotycząca obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz podległych jednostek organizacyjnych Starostwa powiatowego w Sierpcu w okresie od 2017 r.

Odpowiedź

3) Wniosek dotyczący pracy zdalnej konserwatorów w jednostkach podległych w związku z covidem.

Odpowiedź

4) Interpelacja dotycząca planowanej modernizacji części drogi powiatowej nr 3727W relacji Ligowo - Skępe.

Odpowiedź

5) Interpelacja w przedmiocie wynagrodzeń pracowników SPZZOZ w Sierpcu w rozbiciu na stanowisko pracy.

uzupełnienie do interpelacji

Uzupełnienie 1

Odpowiedź

odpowiedź 2

6) Wniosek dotyczący wprowadzenia dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Sierpeckiego.

Odpowiedź

7) Wniosek dotyczący wprowadzenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Sierpeckiego.

Odpowiedź

8) Wniosek dotyczący uwzględnienia dotacji na realizację zadań w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych.

Odpowiedź

9) Wniosek grupy radnych dotyczący zabezpieczenia w budżecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2022 kwoty 60 tyś\. zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin powiatu sierpeckiego na wydatki bbieżące

związane z prowadzeniem akcji ratowniczo - gaśniczej przez Ochotnicze Straże Pożarne. 

Odpowiedź

10) Wniosek dotyczący adaptacji placu między budynkami Liceum Ogólnokształcącego  im. Henryka Sucharskiego w Sierpcu a Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej na cele dydaktyczno sportowe dla dzieci i młodzieży.

Odpowiedź

11) Wniosek w sprawie przekazania pisma, które zostało przesłane do jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu dotyczące zatrudniania pracowników.

Odpowiedź

12) Interpelacja Radnych w sprawie dodatku covidowego dla szpitala oraz środki dla pracowników na dodatek covidowy.

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-12-29 11:05:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-29 13:46:34
  • Liczba odsłon: 376
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10097620]

przewiń do góry