Starostwo Powiatowe w Sierpcu:

  1. Rejestry, ewidencje i zbiory:

Biuro Rady Powiatu i Zarządu Powiatu: 
  - rejestr uchwał Rady Powiatu,
  - rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
  - rejestr interpelacji i wniosków radnych.

  - rejestr uchwał Zarządu Powiatu,

  - rejestr skarg i wniosków

  -  rejestr aktów prawa miejscowego i ich publikacja

Wydział Organizacji i Nadzoru:
   - rejestr skarg i wniosków,
   - rejestr zarządzeń Starosty,
   - rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
   - rejestr delegacji służbowych,

   - rejestr legitymacji ubezpieczeniowych,
   - rejestr pieczęci służbowych,
   - rejestr wydanych legitymacji służbowych,
   - ewidencja zasobów bibliotecznych,
  
- rejestr korespondencji otrzymanej i wysłanej przez Starostwo Powiatowe,
   - rejestr powiatowych jednostek organizacyjnych.


Wydział Finansowy:

- księga środków trwałych.


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 

  - ewidencja gruntów i budynków,
  - rejestr użytkowników wieczystych,

  - ewidencja zgłoszeń do zasobu geodezyjnego,
  - rejestr cen i wartości nieruchomości


Wydział Komunikacji i Transportu:
  - ewidencja pojazdów,
  - ewidencja kierowców,
  - ewidencja diagnostów,
  - ewidencja instruktorów,
  - ewidencja kart parkingowych,
  - ewidencja tablic złomowanych,
  - ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców,
  - ewidencja Stacji Kontroli Pojazdów ,
  - rejestr zatwierdzonych projektów organizacji ruchu drogowego,
  - ewidencja zaświadczeń, licencji i zezwoleń w transporcie drogowym,


  Wydział Architektury i Budownictwa (ul. Kopernika 9): 
- ewidencja pozwoleń na budowę (rejestr wniosków i rejestr decyzji),


Wydział Rolnictwa i Środowiska (ul. Kopernika 9):

- ewidencja kart wędkarskich,
- rejestr wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
- rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu odzysku lub unieszkodliwienia odpadów,
- rejestr sprzętu pływającego,
- rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE.


Wydział Oświaty i Zdrowia:
- rejestr szkół i placówek niepublicznych,
- rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
- ewidencja stowarzyszeń działających na terenie powiatu,
- ewidencja uczniowskich klubów sportowych,
- ewidencja fundacji działających na terenie powiatu działających na terenie powiatu,
- Centralny Rejestr Zamówień Publicznych realizowanych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

   2. Archiwa:

Archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Urzędu Rejonowego w Sierpcu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-29 13:55:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-11 19:34:14
  • Liczba odsłon: 5691
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10345273]

przewiń do góry