Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Sierpcu oraz § 12 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję nadzwyczajną XL sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 29 stycznia (piątek) 2010r. na godzinę 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a  

 

Porządek obrad.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie sekretarza obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

    ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

    Sierpcu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z

    organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami

    organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku

    publicznego na rok 2010”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju poradnictwa

    specjalistycznego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i

    wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2009 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i

    wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2009 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i

    wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2009 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2010 rok.

10.Zamknięcie obrad.  

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                               /-/

                                                                                        Hanna Kurta

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................Podstawą Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału  w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-28 14:17:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 09:03:47
  • Liczba odsłon: 2646
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10471177]

przewiń do góry