Sierpc, dnia 30 sierpnia 2018 roku

 

 

BRZ.0002.8.2018

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady LV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 6 września 2018 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad. 
 2. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu:
  1) Nr LIII.2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku,
  2) Nr LIV.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku. 
 3. Ustalenie porządku obrad. 
 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. 
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034. 
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. 
 14. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pani Aleksandry Malinowskiej – Przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 15. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu. 
 16. Sprawy różne. 
 17. Zamknięcie obrad. 

							PRZEWODNICZĄCY RADY
							  	       / - / 
							      Jan Rzeszotarski 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz.. 995 z późn. zm.).

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-30 08:00:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 10:40:13
 • Liczba odsłon: 2421
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10345392]

przewiń do góry