Sierpc, dnia 22 września 2016 roku

 

BRZ.0002.11.2016

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2016 r. poz.814) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 29 września 2016 roku tj. czwartek o godzinie 11:30 ( sala konferencyjna) Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad Rady Powiatu w Sierpcu:

  1) Nr XXIV.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku,

  2) Nr XXV.2016 z dnia 9 września 2016 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu działań profilaktyczno - edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2020” .

 8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu i Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu .

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok .

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Sierpc .

 11. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu oraz wieloletnią prognozą finansową Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2016 roku.

 12. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen Jose de San Martin w Sierpcu.

 13. Sprawy różne.

II CZĘŚĆ (Boguszewiec 34A) około godziny 14:00.

 1. Omówienie możliwości współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć z samorządowcami Powiatu Rypińskiego.

 2. Zamknięcie obrad.

 

 

                                    PRZEWODNICZĄCY RADY

                                /-/

                                   Jan Rzeszotarski

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz..814).

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-22 06:48:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:35:36
 • Liczba odsłon: 2039
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9915748]

przewiń do góry