Sierpc, dnia 19.04.2012r.

BRZ.0002.4.2012                    

            

                                          

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 26 kwietnia (czwartek) 2012 roku o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2012 roku.

3.     Ustalenie porządku obrad.

4.     Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.     Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6.     Interpelacje i zapytania radnych.

7.     Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej Powiatu Sierpeckiego.

8. Oświadczenie w sprawie zaopiniowania ,,Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014”.

9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.

10.   Sprawy różne.

11.   Zamknięcie obrad.

 

                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                        /-/

                                                                                              Juliusz Gorzkoś

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-19 15:01:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:06:49
  • Liczba odsłon: 2345
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10088915]

przewiń do góry