Sierpc, dnia 21 listopada 2019 roku


 

BRZ.0002.11.2019


 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) i § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XVI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 28 listopada 2019 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.


 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr XV z obrad Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 października 2019 roku.

  3. Ustalenie porządku obrad.

  4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia przewodniczących Klubów.

  5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

  6. Pojęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu podejmowane w związku z konkursem na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SPZZOZ w Sierpcu.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu.

  8. Podjęcie uchwały z zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019r.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior+” w Szczutowie.

  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

  13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

  14. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla ks. Kan. Włodzimierza Załęskiego.

  15. Wnioski i oświadczenia radnych.

  16. Sprawy różne.

  17. Zamknięcie obrad.

 

                                                            PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                            / - /

                                                                 Przemysław Burzyński


 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz.. 511 z późn. zm.).


 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-21 13:28:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 13:25:14
 • Liczba odsłon: 1740
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10646843]

przewiń do góry