Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Powiatuv Sierpeckiego zwołuję XIV sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 10 stycznia (czwartek) 2008r. na godzinę 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia

    Przewodniczących Klubów.

5. Interpelacje i zapytaia radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku

   finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w

   Sierpcu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie i strukturze organizacyjnej

    Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego

    Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

9. Podjęcie Oświadczenia w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przeprowadzenia

    badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2007r. przez biegłego

    rewidenta.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I

     kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla Zarządu Dróg

     Powiatu w Sierpcu.

11.Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 20.12.2007r.

12.Odpowiedzi na interpelascje i zapytania radnych.

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie posiedzenia

 

                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                /-/

                                                                       Waldemar Olejniczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-03 15:00:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-21 13:26:06
  • Liczba odsłon: 2814
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10088878]

przewiń do góry