Lp.

Nazwa zbioru danych osobowych

1.

Ewidencja decyzji o zmianie imion
i nazwisk

2.

Ewidencja diagnostów

3.

Ewidencja gruntów i budynków

4.

Ewidencja instruktorów

5.

Ewidencja kart parkingowych

6.

Ewidencja kart wędkarskich

7.

Ewidencja kierowców

8.

Ewidencja nieletnich kierowanych do ośrodków resocjalizacyjnych i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych

9.

Ewidencja osób otrzymujących stypendia unijne

10.

Ewidencja ośrodków szkolenia kierowców

11.

Ewidencja pojazdów

12.

Ewidencja pozwoleń na budowę

13.

Ewidencja spraw osobowych pracowników oświaty i aktów mianowania

14.

Ewidencja organizacji pozarządowych

15.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych i kultury fizycznej

16.

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

17.

Ewidencja zgłoszeń do zasobu geodezyjnego

18.

KADRY i PŁACE

19.

Licencje i zezwolenia na przewóz osób i rzeczy

20.

Dokształcanie pracowników

21.

Oświadczenia majątkowe kadry kierowniczej powiatowych jednostek organizacyjnych

22

Oświadczenia majątkowe pracowników własnego urzędu

23.

Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy

24.

Oświadczenia majątkowe radnych

25.

PŁATNIK ZUS

26.

Rejestr skarg i wniosków Starostwa Powiatowego w Sierpcu

27.

Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

28.

Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów UE

29.

Ewidencja faktur VAT wystawianych przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu

30.

Rejestr użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa
  31.
Gospodarka Nieruchomościami

  32.

Ochrona gruntów rolnych

33.
Akty własności ziemi

34.
Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej z urzędu

35.
Ewidencja uczestników projektu "Wykluczeni cyfrowo"


36. Ewidencja spraw konsumenckich

37.
Ewidencja księgowa pracowników i klientów Starostwa Powiatowego w Sierpcu
38.
Ewidencja fundacji

39.
Rejestr petycji kierowanych do Starostwa Powiatowego w Sierpcu

40. Oświadczenia osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej

41. Sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy

42. Konkursy na dyrektorów jednostek prowadzonych przez powiat

43. Ewidencja zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych

44. Ewidencja pozwoleń wodnoprawnych

45. Kwalifikacja wojskowa

46. Egzekucja administracyjna

47. Umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie płatności należności publicznych

48. Uproszczone plany urządzenia lasów i inwentaryzacje stanu lasów

49. Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy

50. Staże i praktyki zawodowe

51. Prace zlecone

52. Konkursy organizowane i współorganizowane przez Powiat Sierpecki

53. Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań powiatu i monitorowanie ich wykonania

54. Ewidencja ubezpieczeniowa pracowników i ich rodzin

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-02 13:52:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-15 12:58:18
  • Liczba odsłon: 3848
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10345262]

przewiń do góry