Sierpc, dnia 21 stycznia 2016 roku

BRZ.0002.1.2016

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2015r., poz.1445 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XVII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 28 stycznia 2016 roku tj. czwartek o godzinie 8:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr XVI.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

  3. Ustalenie porządku obrad.

  4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

  5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

  6. Interpelacje i zapytania radnych.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

  8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2015.

  9. Zapoznanie się z informacją z realizacji Planu pracy Rady Powiatu za rok 2015.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na rok 2016.

  11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za 2015 rok.

  12. Sprawy różne.

  13. Zamknięcie obrad.

                                                Przewodniczący Rady

                                                             / - /

                                                     Jan Rzeszotarski


Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. Poz.1445 z późn. zm.).


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-21 08:11:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-21 08:18:18
 • Liczba odsłon: 1505
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6262848]

przewiń do góry