Sierpc, dnia 6 maja 2019 roku

 

 

BRZ.0002.3.2019

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady VII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 13 maja 2019 roku tj. poniedziałek o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr VI.2019 z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 26 marca 2019 roku

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia przewodniczących Klubów.

 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 6. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2018 r.

 8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r

 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 r.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sierpc.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu załatwienia skargi.

 16. Wnioski i oświadczenia radnych.

 17. Sprawy różne.

 18. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                / - /

                                                 Zbigniew Kopczyński

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.511).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-06 10:06:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 12:46:36
 • Liczba odsłon: 1915
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10097205]

przewiń do góry