KARTY USŁUG

WYDZIAŁ ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

KASA w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

czynna w godzinach:

poniedziałek - piątek 8:00-15.00

Wpłaty mogą być dokonywane kartą płatniczą

 

Starostwo Powiatowe w Sierpcu informuje, że opłaty skarbowe

można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a (parter) 

lub przelewem na

rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sierpcu

nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

 

Opłaty za karty wędkarskie oraz rejestrację jachtów i innych jednostek pływających

można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a (parter) 

lub przelewem na

rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sierpcu

nr 21 9015 0001 2005 0000 0778 0003

 

KARTA USŁUGI RŚ 1 - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że działka nie jest objęta Uproszczonym planem urządzenia lasu oraz nie była wydana dla właścicieli tej działki decyzja Starosty Sierpeckiego na podstawie inwentaryzacji stanu lasów w trybie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Wniosek

Pełnomocnictwo

KARTA USŁUGI RŚ 2 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości, której właścicielem jest gmina

KARTA USŁUGI RŚ 3 - Wydanie zezwolenia na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu

Wniosek

KARTA USŁUGI RŚ 4 - Wydanie decyzji na zmianę lasu niestanowiącego własności Skarbu Państw na użytek rolny

Wniosek

KARTA USŁUGI RŚ 5 - Wydanie decyzji w sprawie przyznania środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

KARTA USŁUGI RŚ 6 - Wydanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów odnowienia powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych

Wnioski należy złożyć do dnia 30.09.2021r.

Wniosek

KARTA USŁUGI RŚ 7 - Zgłoszenie do rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną

Wniosek

KARTA USŁUGI RŚ 8 - Wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wniosek

KARTA USŁUGI RŚ 9 - Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Wniosek o wymianę karty wędkarskiej

Wniosek o wydanie wtórnika karty wędkarskiej

Wniosek ponowne wydanie kart wędkarskiej 

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej dla niepełnoletniego dziecka

Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego

Pełnomocnictwo

 

KARTA USŁUGI RŚ 10 - Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

KARTA USŁUGI RŚ 11 - Zgłoszenie instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko

KARTA USŁUGI RŚ 16 - Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

KARTA USŁUGI RŚ 17 - Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

KARTA USŁUGI RŚ 18 - Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla prowadzących instalacje i wytwarzających powyżej 1 tony rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne

KARTA USŁUGI RŚ 19 - Wydanie pozwolenia zintegrowanego

KARTA USŁUGI RŚ 20 - Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

KARTA USŁUGI RŚ 21 - Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kalkowska Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-28 12:21:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Kalkowska Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-23 12:23:16
  • Liczba odsłon: 3136
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10345376]

przewiń do góry