2024 r
Uchwała Nr 1086.217.2024 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

 Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dni 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

UWAGA: W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie.


 

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go - w terminie do dnia 18 stycznia 2024 r. - na adres Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Sekretariacie Starostwa (I piętro, pokój 101). Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych dokona Zarząd Powiatu w Sierpcu w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej. 

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur

Formularz zgłoszenia

2023 r.
Aktualizacja ofert po rozstrzygnięciu konkursu pdf.
Aktualizacja ofert po rozstrzygnięciu konkursu doc.
Oświadczenia oferenta niezbędne w celu zawarcia umowy pdf.
Oświadczenia oferenta niezbędne w celu zawarcia umowy doc.
Uchwała Nr 814.168.2023 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w 2022 roku
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe .
Formularz ofert na 2023 rok- wersja pdf
Formularz ofert na 2023 rok- wersja doc
Wzór sprawozdania z realizacji zadania za 2022 rok - wersja edytowalna
Wzór sprawozdania z realizacji zadania za 2022 rok - wersja pdf
Regulamin pracy Komisji Konkursowej
 
2022 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UWAGA: W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go - w terminie do dnia 28 grudnia 2022 r. - na adres Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio  w Sekretariacie Starostwa (I piętro, pokój 101). Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych dokona Zarząd Powiatu w Sierpcu w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur

Formularz zgłoszeniowy

Aktualizacja ofert po rozstrzygnięciu konkursu.
 
Oświadczenia oferenta niezbędne w celu zawarcia umowy.

Uchwała Nr 614.123.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w 2022 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe .
 
Regulamin pracy Komisji Konkursowej
 
Formularz ofert na 2022 rok- wersja pdf
 
Formularz ofert na 2022 rok- wersja doc
 
Wzór sprawozdania z realizacji zadania za 2021 rok - wersja edytowalna
 
Wzór sprawozdania z realizacji zadania za 2021 rok - wersja pdf
 
2021 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dni 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UWAGA: W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go - w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r. - na adres Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta (parter) lub w Sekretariacie Starostwa (I piętro, pokój 101). Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych dokona Zarząd Powiatu w Sierpcu w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur

Formularz zgłoszeniowy

 
 
Uchwała Nr 432.82.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w 2021 roku
 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2025 dla mieszkańców powiatu sierpeckiego.

 
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe .
 
Regulamin pracy Komisji Konkursowej
 
Formularz ofert na 2021 rok- wersja pdf
 
Formularz ofert na 2021 rok- wersja doc
 
Wzór sprawozdania z realizacji zadania za 2020 rok - wersja edytowalna
 
Wzór sprawozdania z realizacji zadania za 2020 rok - wersja pdf
 
2020 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UWAGA: W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go - w terminie do dnia 16 grudnia 2020 r. - na adres Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta (parter) lub w Sekretariacie Starostwa (I piętro, pokój 101). Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia których kandydat występuje.W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych dokona Zarząd Powiatu w Sierpcu w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur

Formularz zgłoszeniowy
 
Wzór sprawozdania z realizacji zadania za 2020
Uchwała Nr 266.44.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w 2020 roku .

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe .
 
Regulamin pracy Komisji Konkursowej
 
Formularz ofert na 2020 rok- wersja doc
 
Formularz ofert na 2020 rok- wersja pdf
 
2019 r.
 
Wzór sprawozdania z realizacji zadania
 
Uchwała Nr 55.11.2019 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w 2019 roku .
 
 
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe .
 
Regulamin pracy Komisji Konkursowej
 
Formularz ofert na 2019 rok
 
2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na 2018 rok
 
 
 
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe
 
Regulamin pracy Komisji Konkursowej
 
Formularz oferty na 2018 rok
2017 r.
 
 
 
2016 r.

 

 

2015 r.
 


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

Formularz oferty na 2015 rok.

 

 

 

 

 
Formularz Oferty na 2012 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe

Rozstrzygnięcie konkursu na 2012 rok

 
2011 r.

ogłoszenie o konkursie na 2011 rok
 
 
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Rafał
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-14 14:32:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Czajkowski Zbigniew
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-18 09:14:01
  • Liczba odsłon: 63439
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10646670]

przewiń do góry