Sierpc, dnia 27.09.2013r.

BRZ.0002.11.2013

                                                       

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 4 października (piątek) 2013 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.     Przyjęcie protokołu Nr XL.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

3.     Ustalenie porządku obrad.

4.     Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.     Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6.     Interpelacje i zapytania radnych.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2013 roku.

8.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020”.

10. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyjęcia Deklaracji Legionowskiej Związku Powiatów Polskich dotyczącej konieczności wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.          

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

12. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2013 roku -

13. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2033.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                        /-/

                                                                                                 Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.595 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-27 13:04:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:52:53
  • Liczba odsłon: 2319
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10346473]

przewiń do góry