Sierpc, 2006- 12-21

 

BRZ.0041-3/06

 

 

      Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję III sesję Rady Powiatu w Sierpcu III kadencji w dniu 28 grudnia (czwartek) 2006r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad:   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczącychg Komisji oraz oświadczenia

    Przewodniczacych Klubów.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Sierpcu na 2007r.

6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku

    publicznego na terenie powiatu sierpeckiego za 11 miesięcy 2006r.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu

    o stanie bezpiecvzeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach powiatu.

8. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa

    sanitarnego powiatu.

9. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w

    województwie mazowieckim.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji  Rewizyjnej na  2007r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty.

12.Informacja Urzędu Skarbowego w Sierpcu o analizie oświadczeń majątkowych

     złożonych do Pana Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego.

14 .Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego.

15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad III sesji Rady Powiatu.

 

                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                         /-/

                                                                              Waldemar Olejniczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-27 09:32:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-21 13:14:32
  • Liczba odsłon: 3053
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9915755]

przewiń do góry