Informacja

 

Informacja

Starosta Sierpecki informuje, że na dwukrotne zaproszenie do składania ofert dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych nie wpłynęła w terminie żadna oferta. Termin składania ofert upłynął 24.04.2023 r. o godz. 1500.

Starosta Sierpecki

Andrzej Sławomir Cześnik

Sierpc, dnia 27 kwietnia 2023 r.

 

Zaproszenie

dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

Formularz

 

Informacja

Starosta Sierpecki informuje, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.

 

Starosta Sierpecki

Andrzej Sławomir Cześnik

Sierpc, dnia 17 kwietnia 2023 r.

 

Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych Formularz

 

Informacja

Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu informuje, iż w związku z zaproszeniem do złożenia ofert aplikacyjnych przez podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, na podstawie art. 4 pkt 2 oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078          z późn. zm.), zostało podpisane w dniu 1 września 2021 r. Porozumienie pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Corten Medic Tomasz Sikora z siedzibą w Warszawie, ul. Dunikowskiego 10, 02-784 Warszawa reprezentowanym przez Pawła Kornetę na czas nieokreślony.

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia realizowane będą w Dentobusie – mobilnym gabinecie stomatologicznym zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartej umowy.

Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych - 2021                                                           załącznik do zaproszenia

Informacja

W związku z niewpłynięciem żadnej oferty w wyznaczonym terminie na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Starosta Sierpecki informuje, iż opieka na uczniami w zakresie stomatologii będzie realizowana przez właściwe POZ.

Starosta Sierpecki

Mariusz Turalski

Sierpc, dnia 2 października 2020 r.

 

Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego - wrzesień 2020 r.

Formularz zgłoszenia - wrzesień 2020 r.

 

 

Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego - 2020

Formularz zgłoszenia

 

Informacja

   Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu informuje, iż w związku z zaproszeniem podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, na podstawie art. 4 pkt 2 oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078), zostało podpisane w dniu 1 października 2019 r. Porozumienie pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzież szkół ponadpostawowych prowadzonych przez powiat sierpecki oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.

   Świadczenia profilaktyczne i ogólnostomatologiczne realizowane będą w gabinetach stomatologicznych SPZZOZ w Sierpcu tj. - w Przychodni Specjalistycznej w Sierpcu, ul. Juliusza Słowackiego 16, tel. 24 275 29 44.

   Na ogólnodostępne świadczenia stomatologiczne, realizowane zgodnie z ustalonym wspólnie z dyrektorem szkoły harmonogramem w ciągu roku szkolnego, ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, dzieci i młodzież uczęszcza pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna, po uprzednim powiadomieniu rodziców (opiekunów) przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną.

 
Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych
 
 
Załącznik do zaproszenia
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szablewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-06 12:29:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Szablewska Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-28 09:03:24
  • Liczba odsłon: 3264
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10344910]

przewiń do góry