Sierpc, dnia 27 listopada 2014 roku

 

BRZ.0002.2.2014

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady II sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 3 grudnia 2014 roku tj. środa o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu oraz będących członkami Zarządu Powiatu. W związku z powyższym przypominam o konieczności zgłaszania utworzenia klubów do Przewodniczącego Rady.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego Pana Jana Laskowskiego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.

 10. Sprawy różne.

 11. Zamknięcie obrad.

 

Ponadto informuję, że bezpośrednio po obradach sesji odbędzie się spotkanie, na którym zostaną przekazane radnym tablety i wszelkie niezbędne informacje związane z przekazywaniem dokumentów pocztą elektroniczną.

 

                                                          PRZEWODNICZĄCY

                                                                                           / - /

                                                              Jan Rzeszotarski

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.. 595 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-28 12:44:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:19:55
 • Liczba odsłon: 2451
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10346834]

przewiń do góry