Sierpc, dnia 22 sierpnia 2019 roku

 

 

BRZ.0002.6.2019

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 29 sierpnia 2019 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Sierpcu.

 3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji:

  1) Nr IX z obrad sesji w dniu 19 czerwca 2019 roku,

  2) Nr X z obrad sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku,

  3) Nr XI z obrad sesji w dniu 5 lipca 2019 roku.

 4. Ustalenie porządku obrad.

 5. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia przewodniczących Klubów.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Podjęcie deklaracji w sprawie wyrażenia woli utworzenia na terenie Powiatu Sierpeckiego dla osób z niepełnosprawnością „Centrum opiekuńczo-mieszkalne”.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do przepisów ustawy Prawo oświatowe.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do przepisów ustawy Prawo oświatowe.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

 17. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla generała Władysława Andersa.

 18. Wnioski i oświadczenia radnych.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Sierpeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania.

 20. Sprawy różne.

 21. Zamknięcie obrad.

 

 

                                        PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                  / - /

                                               Przemysław Burzyński

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.511).

 

 

 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-08-22 11:58:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 13:12:58
 • Liczba odsłon: 2073
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10097559]

przewiń do góry