Sierpc, dnia 23.12.2010 r.

 

BRZ.0041-3/10

 

                Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)    oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady III sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 grudnia (czwartek) 2010r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy     ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu w Sierpcu.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci             w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki na konkursy ofert ogłaszane    w 2011 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, jak też do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach systemowych i konkursowych zgłaszanych przez inne podmioty na konkursy ofert ogłaszane w 2011 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.                 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego   

    na lata 2011-2010.  

10.Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji   Bezpieczeństwa i Porządku  

     Publicznego.

    12. Sprawy różne.

    13. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                             /-/

                                                                                                      Juliusz Gorzkoś

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-23 09:21:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 12:18:33
 • Liczba odsłon: 2633
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115876]

przewiń do góry