Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady LIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 21 września (wtorek) 2010r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad.

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia Przewodniczących Klubów.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Pana Andrzeja Twardowskiego, Pana Szczepana Jamiołkowskiego, Pana Sławomira Fułka z dnia 25 sierpnia 2010 r. na Uchwały Nr 261,262,263,264/XLVII/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania Starosty Sierpeckiego, powołania nowego Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu oraz odpowiedzi na tę skargę i upoważnienia Przewodniczącego Rady do występowania przed Sądem w tej sprawie.

7.     Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2010 r.              

8.     Podjęcie Uchwały w Sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie          SP ZZOZ w Sierpcu.

9.     Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członków Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.

10. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.

11. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

12.  Podjęcie Uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

13. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010.

14. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Sierpcu z wykonania budżetu powiatu  za I półrocze 2010 roku. – materiały radni otrzymali we wcześniejszym terminie. 

15. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

16. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Sierpcu.

17.  Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu       w Sierpcu.  

18. Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2010 r.

19. Sprawy różne.

20. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału                           w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                                       o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-15 14:09:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 12:10:12
  • Liczba odsłon: 3200
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9915681]

przewiń do góry