Sierpc, dnia 2010.11.24

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

  Na podstawie art. 15 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)   oraz § 12 ust. 4 i 5 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady I sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 listopada 2010 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

 

 

 

Porządek obrad.

 
 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

 

2.     Ślubowanie radnych.

 

3.     Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu IV kadencji:

 

     a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu,

 

     b) wybór Komisji Skrutacyjnej,

 

     c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu,

 

     d) przeprowadzenie głosowania,

 

     e) podjecie uchwały stwierdzającej wybór.

 

4.  Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady.

 

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu:

 

a)     zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,

 

b)    wybór Komisji Skrutacyjnej,

 

c)     przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,

 

d)    przeprowadzenie głosowania,

 

e)     podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

 

6. Wybór Starosty:

 

a)     zgłaszanie kandydatów,

 

b)    wybór Komisji Skrutacyjnej,

 

c)     przeprowadzenie głosowania,

 

d)    podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

 

7. Wybór Wicestarosty:

 

a)     zgłaszanie kandydatur,

 

b)    wybór Komisji Skrutacyjnej,

 

c)     przeprowadzenie głosowania,

 

d)    podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

 

 

 

 8. Wybór Zarządu Powiatu w Sierpcu.

 

a)     zgłaszanie kandydatów,

 

b)    wybór Komisji Skrutacyjnej,

 

c)     przeprowadzenie głosowania,

 

d)    podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

 

 9.  Sprawy różne.

 

10. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu.

 

 

 

                                                                         

 

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu

 

         w Sierpcu III kadencji

 

           w latach 2006 - 2010

 

                                                                              /-/

 

                                                                                      Hanna Kurta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


 Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.   Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-26 11:06:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-21 13:11:15
  • Liczba odsłon: 2565
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115981]

przewiń do góry