Sierpc, dnia 24 sierpnia 2016 roku

 

BRZ.0002.8.2016

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2016 r. poz.814) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXIV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 31 sierpnia 2016 roku tj. środa o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad Rady Powiatu w Sierpcu:

  1) Nr XXII.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku,

  2) Nr XXIII.2016 z dnia 28 lipca 2016 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie obrad.

 

                                   WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

                                                             / - /

                                          Bogdan Sylwester Misztal

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz..814).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-24 10:14:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:34:18
 • Liczba odsłon: 2012
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10107414]

przewiń do góry