Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję V sesję Rady Powiatu w Sierpcu III kadencji w dniu 12 kwietnia (czwartek) 2007r. o godzinie 12.00    w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu,   przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Powołanie Sekretarza obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz oświadczenia Przewodniczących Klubów.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu do wykonania w imieniu Rady Powiatu obowiązków określonych w ustawie z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Miastem Płock dotyczącego powierzenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno – opiekuńczego dla mieszkańców powiatu sierpeckiego.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007 rok.

10. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w Sierpcu za 2006r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2006r.

11. Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 9.03.2007r.   

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-05 07:47:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-21 13:15:50
  • Liczba odsłon: 3120
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10647349]

przewiń do góry