Sierpc, dnia 18 stycznia 2018 roku

 

BRZ.0002.2.2018

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLVIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 25 stycznia 2018 roku tj. czwartek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu - Tekst nr 1.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu pieczy zastępczej na lata 2018-2020 – Tekst nr 2.

 7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie systemu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu – Tekst nr 3.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – Tekst nr 4.

 9. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2017 – Tekst nr 5.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia – Tekst nr 6.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół parafialny w Łukomiu pw. św Katarzyny, drewniany z 1761 r. rozbudowany około 1881r. oraz dzwonnica drewniana 1872r. - Tekst nr 7.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720r. i dzwonnica z końca XVIII wieku – Tekst nr 8.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu – Tekst nr 9.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2018 rok – Tekst nr 10.

 15. Zamknięcie obrad.

 

                                            PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                               /-/

                                                       Jan Rzeszotarski

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz.1868).

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-18 12:51:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 09:56:01
 • Liczba odsłon: 2218
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9915617]

przewiń do góry