Sierpc, dnia 23 października 2015 roku

 

 

BRZ.0002.10.2015

 

 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2015r., poz.1445) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XIV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 października 2015 roku tj. piątek o godzinie 8:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr XIII.2015 z dnia 24 września 2015 roku.

3.Ustalenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sierpc.

5. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 1. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Analiza oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych Powiatu Sierpeckiego, Starosty Sierpeckiego oraz członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty.

 4. Zapoznanie się z Raportem za rok szkolny 2014/2015 z realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpecki na lata 2012/2015.

 5. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2014/2015.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016”.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wynajem pomieszczenia – Gabinetu Laryngologicznego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Szczutowie.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

 12. Informacja z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2015 roku.

 13. Sprawy różne.

 14. Zamknięcie obrad.

 

                                        PRZEWODNICZĄCY RADY

             / - /

Jan Rzeszotarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-23 09:39:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:28:24
 • Liczba odsłon: 2190
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10646501]

przewiń do góry