Lp. Nr umowy Data zawarcia umowy Okres obowiązywania umowy Określenie przedmiotu umowy Strony umowy, w tym przedstawiciele stron Wartość przedmiotu umowy Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy Adnotacje o zmianach
1 ON.032.1.2023 3.01.2023 3.01.2023 - 31.12.2023 umowa na świadczenie usług z zakresu geologii Powiat Sierpecki - GEOXX Sp. z o.o., Sp. K. ul. Hozjusza 11, 11-041 Olsztyn wynagrodzenie za podstawie §4 umowy    
2 ON.032.2.2023 3.01.2023 3.01.2023 - 31.12.2023 umowa powierzenia zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwo Powiatowe w Sierpcu - Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu 300,00 zł miesięcznie    
3 ON.032.3.2023 9.01.2023 9.01.2023 - 31.12.2023 umowa w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Rafał Mirosław  Nowak, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Jachowicza 21 lok. 4, 09-402 Płock 1001,00 zł miesięcznie    
4 ON.032.4.2023 10.01.2023 12.02.2023 umowa w sprawie sporządzenia 3 operatów szacunkowych określające wartość rynkową nieruchomości, na podstawie których zostanie określona wysokość odszkodowania za działki, które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Miasto Sierpc jako drogi Powiat Sierpecki- Projektowanie i Wycena Nieruchomości Zbigniew Rychlik, Glinki 15, 09-230 Bielsk 3600,00 zł netto    
5 ON.032.5.2023 16.01.2023 20.02.2023 umowa na wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego do środowiska pochodzącego z instalacji drogi krajowej nr 10 w miejscowości Borkowo Kościelne, gm. Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie wraz z opracowaniem pisemnego sprawozdania z badań w 3 egzemplarzach Powiat Sierpecki - Piotr Wiącek EKOSONIKA z/s w Bydgoszczy, ul. Mariusza Zaruskiego 3/65, 85-794 Bydgoszcz 4800,00 zł netto    
6 ON.032.6.2023 16.01.2023 31.01.2023 umowa na wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania dwóch obiektów budowlanych Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a oraz przy ul. Kopernika 9 Powiat Sierpecki - Projektowanie i Nadzór inż. Henryk Orłowski, ul. Konstytucja 3-go Maja 53, 09-200 Sierpc 600,00 zł netto    
7 ON.032.7.2023 3.01.2023 1.01.2023 - 31.12.2023 umowa ramowa na kompleksową obsługę bankową jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Bank Spółdzielczy w Starej Białej, Bankowa 1, 09-411 Biała 2500,00 zł m-nie    
8 ON.032.8.2023 19.01.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Usługi - Informatyczno - Geodezyjne, Aleksander Kuciejewski, Sierpecka 23, 09-215 Bożewo -    
9 ON.032.9.2023 23.01.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Firma Usługowa GEO-PARTNER, mgr. inż. K. Dębczyński, Kołęczynek,24, 87-732 Lubanie -    
10 ON.032.10.2023 19.01.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Wycena Nieruchomości Robert Rólka ul. Pastalozziego 16/37, 85-095 Bydgoszcz -    
11 ON.032.11.2023 17.01.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Rzeczoznawca Majątkowy, A Lewińska, ul. Wyspiańskiego 2/13, 87-800 Włocławek -    
12 ON.032.12.2023 23.01.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Patryk Leszczyński Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw, Celulozy 127B, 04-986 Warszawa -    
13 ON.032.13.2023 23.01.2023 na czas nieokreślony porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń projektowych Skarb Państwa Starosta Sierpecki - Energa Operator SA      
14 ON.032.14.2023 18.01.2023 1.01.2023 - 31.12.2023 umowa w sprawie przekazywania środków publicznych przez Powiat Sierpecki na rzecz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu Powiat Sierpecki _ Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu 415.000,00 zł    
15 ON.032.15.2023 20.01.2023 na czas nieokreślony umowa o przelew wierzytelności i przejęciu długów Skarb Państwa Starosta Sierpecki, Gmina Sierpc - NEXERA Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa -    
16 ON.032.16.2023 2.01.2023 30.06.2024 Umowa na świadczenie usług profilaktycznych Powiat Sierpecki - Maria Urszula Lewandowska Specjalista, ul. Wł. Jagiełły 31, 09-200 Sierpc zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy    
17 ON.032.17.2023 25.01.2023 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Starosta Sierpecki - Geodezja, Wycena Nieruchomości Dawid Wesołowski, Łazienna 29, 87-300 Brodnica -    
18 ON.032.18.2023 24.01.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Przedsiębiorstwo Geodezyjne Geomax, Tadeusz Skopczyński, Dybanka 2, 09-500 Gostynin -    
19 ON.032.19.2023 2.01.2023 31.01.2023 umowa zlecenie do wykonania świadczenia usług prawnych związanych z wykonaniem władzy publicznej przez organy Powiatu Sierpeckiego, Radę Powiatu i Zarządu Powiatu w Sierpcu Powiat Sierpecki - Radca Prawny Jerzy Suski, ul. Skłodowskiej Curie 5, 09-200 Sierpc 6500,00 netto    
20 ON.032.20.2023 30.01.2023 30.11.2023 umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin Żabowo - Szumanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" Powiat Sierpecki - Stanisław Nastałek, ul. Dworcowa 56,09-200 Sierpc 66000,00 zł brutto    
21 ON.032.21.2023 30.01.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn -    
22 ON.032.22.2023 27.01.2023 na czas pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej Aneks nr 7 do porozumienia w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej Powiat Sierpecki - Powiat Płocki wysokość dotacji na 2023 r. 12000,00 zł    
23 ON.032.23.2023 1.02.2023 1.02.2023 - 31.12.2023 umowa zlecenia wykonania świadczenia usług prawnych związanych z wykonaniem władzy publicznej przez organy Powiatu Sierpeckiego, Radę Powiatu i Zarządu Powiatu w Sierpcu Powiat Sierpecki - Maciej Witkowski, Kancelaria Adwokacka, ul. Kościuszki 1A, 09-500 Gostynin 5000,00 zł netto    
24 ON.032.24.2023 3.02.2023 30.06.2023 umowa nr W/UMWM-UF/UM/CG/391/2023 na cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji Powiat Sierpecki - Województwo Mazowieckie 230010,00 zł brutto    
25 ON.032.25.2023 6.02.2023 na czas określony umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie umowy nr W/UMWM-UF/UM/CG/391/2023 Starosta Sierpecki - Paweł Michał Grabowski OT-TEC, ul. Wł. Reymonta 29c, 09-200 Sierpc -    
26 ON.032.26.2023 7.02.2023 bezterminowo umów o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki REVCO Magdalena Woronkiewicz, Ficowskiego 6/73, 1-747 Warszawa -    
27 ON.032.27.2023 31.01.2023 na czas niezbędny do przygotowania wdrożenia strategii porozumienie międzygminne nr 1/WSU-IV/P/24/2023 samorządowców podregionu płockiego określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Startegii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa "Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka" Gmina Miasto Płock, Gmina Miasto Gostynin, Gmina Miasto Sierpc, Powiat Gostyniński, Powiat Płocki, Powiat Sierpecki, Gmina Bielsk, Gmina Radzanowo, Gmina Bulkowo, Gmina Słupno, Gmina Staroźreby, Gmina Gostynin, Gmina Szczawin Koscielny, Miasto i Gmina Sanniki, Gmina Słubice, Miasto i Gmina Gąbin, Miasto i Gmina Drobin, Gmina Mochowo, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bodzanów, Gmina Sierpc, Gmina Łąck, Gmina Gozdowo, Gmina Rościszewo, Gmina Zawidz -    
28 ON.032.28.2023 15.02.2023 01.01.2023 - 31.12.2027 porozumienie w sprawie współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu prowadzonej przez Powiat Sierpecki Powiat Sierpecki - Województwo Mazowieckie 2023 - 215000,00 zł 2024 - 215000,00 zł 2025 - 215000,00 zł 2026 - 215000,00 zł 2027 - 215000,00 zł    
29 ON.032.29.2023 09.02.2023 bezterminowo umów o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Dziurkowska Kancelaria NCWR, ul. Bronikowskiego 27, 02-796 Warszawa -    
30 ON.032.30.2023 15.02.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GIS SC Maciak Wilanowski ul. J. Bukowskiego 2/28, 10-698 Olsztyn -    
31 ON.032.31.2023 16.02.2023 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - PROFIL Dariusz Lasoń, ul. Towarowa 5A, 87-100 Toruń -    
32 ON.032.32.2023 20.02.2023 28.02.2023 umowa na przeprowadzenie badania w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydz. Ksiąg Wieczystych i ustalenia czy dla dz. nr ewid. 180/1 o pow. 0,1340 ha, położonej w obrębie miasto Sierpc prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów oraz sporządzenia  z ww. czynności protokołu badania Kw i Zd Powiat Sierpecki - Usługi Geodezyjne, Artur Kowalski, ul. Konopnickiej 4, 09-204 Rościszewo 492,00 zł brutto    
33 ON.032.33.2023 20.02.2023 28.02.2023 umowa w sprawie sporządzenia wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Obrębie Osówka, gmina Sierpc, oznaczonej jako dz. ewid. nr 46/1 o pow. 0,1700 ha Powiat Sierpecki - FHU GEO - MAPA Mirosław Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 489,00 Netto    
34 ON.032.34.2023 24.02.2023 bezterminowo umów o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Wycena Nieruchomości Joanna Szurnicka, Szeligowska 32/110, 01-320 Warszawa -    
35 ON.032.35.2023 15.02.2023 na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych B2B nr UM/37/02/2023/ (internet) Powiat Sierpecki - Jawor Net Sp. z o.o. z/s w Sierpcu ul. Płocka 30a, 09-200 Sierpc 79,00 zł netto m-nie    
36 ON.032.36.2023 16.02.2023 na czas pobytu dziecka w rodzinie zastępczej porozumienie nr 3/2023 w sprawie przyjęcia dziecka oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Powiat Sierpecki - Powiat Golubsko - Dobrzyński na podstawie decyzji administracyjnej    
37 ON.032.37.2023 27.02.2023 30 dni po zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej dokonania podziału geodezyjnego dz. nr 3/12 obręb 001, stanowiącej pas drogowy ul. Dworcowej w Sierpcu na wysokości Dworca PKP i wydzielenie działki obejmującej swoim zasięgiem park im. Gen. Augusta Emila Fieldorfa Powiat Sierpecki - FHU GEO - MAPA Mirosław Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 3000,00 zł brutto    
38 ON.032.38.2023 7.03.2023 15.12.2023 porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Główny Geodeta Kraju -    
39 ON.032.39.2023 3.03.2023 17.03.2023 umowa w sprawie sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości, na podstawie którego zostanie określona wysokość odszkodowania za działki, które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Miasta Sierpc jako drogi dz. nr 1808/5, 1808/12 Powiat Sierpecki - PUH HAGAR Ciesielska Jadwiga, ul. Wyszogrodzka 73/1, 09-402 Płock 1000,00 zł brutto    
40 ON.032.40.2023 1.03.2023 1.03.2023 - 30.04.2023 umowa najmu lokalu mieszkalnego Powiat Sierpecki - Zakład Przemysłu Odzieżowego MARJOSS j. Długokęcki, ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc 30,00 zł za osobę    
41 ON.032.41.2023 1.03.2023 1.03.2023 - 30.04.2023 umowa najmu lokalu mieszkalnego Powiat Sierpecki - Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu      
42 ON.032.42.2023 1.03.2023 1.03.2023 - 30.04.2023 umowa na świadczenie usługi wyżywienia Powiat Sierpecki - Gawlik Zbigniew Bar Gastronomiczny KAPRYS, Konstytucji 3 Maja  19, 09-200 Sierpc 30,00 zł za osobę    
43 ON.032.43.2023 6.03.2023 6.11.2023 umowa na realizację projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej, wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH aktualizacji Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz przeliczenie baz BD0T500, GESUT i BDSOG na obszarze powiatu sierpeckiego Powiat Sierpecki - Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak, SKB GIS s.c. ul. Złota 14 lok. 25, 10-698 Olsztyn 138990,00 zł brutto    
44 ON.032.44.2023 6.03.2023 na czas określony umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie umowy nr ON.032.43.2023 z dnia 6.03.2023 r. Starosta Sierpecki - Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak, SKB GIS s.c. ul. Złota 14 lok. 25, 10-698 Olsztyn -    
45 ON.032.45.2023 6.03.2023 - umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak, SKB GIS s.c. ul. Złota 14 lok. 25, 10-698 Olsztyn -    
46 ON.032.46.2023 7.03.2023 7.11.2023 umowa na usługę polegającą na kontroli opracowania geodezyjnego i kartograficznego przyjmowanego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pn. "Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej, wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH aktualizacji Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz przeliczenie baz BD0T500, GESUT i BDSOG na obszarze powiatu sierpeckiego" - etap II modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej Powiat Sierpecki - MAXNET Lech Wereszczyński, ul. Walecznych 11/8, 03-916 Warszawa

11990,00 zł netto

14747,70 zł brutto

   
47 ON.032.47.2023 7.03.2023 na czas określony umowa przetwarzania danych osobowych w zakresie zawartej umowy nr ON.032.46.2023 z dnia 7.03.2023 r. Starosta Sierpecki - MAXNET Lech Wereszczyński, ul. Walecznych 11/8, 03-916 Warszawa -    
48 ON.032.48.2023 10.03.2023 24.11.2023 umowa na wykonanie "Modernizacji ewidencji gruntów obrębu Piaski gm. Sierpc" Powiat Sierpecki - Biuro Geodezji Jacek Kuciejewski, Sierpecka 23, 09-215 Bożewo 104054,31 zł brutto    
49 ON.032.49.2023 10.03.2023 24.11.2023 umowa przetwarzania danych osobowych w zakresie zawartej umowy nr ON.032.48.2023 Starosta Sierpecki - Biuro Geodezji Jacek Kuciejewski, Sierpecka 23, 09-215 Bożewo -    
50 ON.032.50.2023 10.03.2023 28.04.2023 umowa na opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki oznaczonej nr 46/2 Powiat Sierpecki - Biuro Geodezji Jacek Kuciejewski, Sierpecka 23, 09-215 Bożewo 2091,00 zł brutto    
51 ON.032.51.2023 10.03.2023 28.04.2023 umowa przetwarzania danych osobowych w zakresie zawartej umowy nr ON.032.50.2023 Starosta Sierpecki - Biuro Geodezji Jacek Kuciejewski, Sierpecka 23, 09-215 Bożewo -    
52 ON.032.52.2023 13.03.2023 bezterminowo umów o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Wycena Nieruchomości, A. Katarzyńska, Św. Jakuba 16, 87-300 Brodnica -    
53 ON.032.53.2023 13.03.2023 31.12.2023 umowa o dopłatę nr 805.2.2.2023 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Skarb Państwa Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 108990,00 zł    
54 ON.032.54.2023 27.01.2023 na czas nieokreślony porozumienie nr 1/2023 w sprawie powierzenia zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich Powiat Sierpecki - Powiat Płocki -    
55 ON.032.55.2023 1.03.2023 31.12.2023 porozumienie nr 2/2023 w sprawie powierzenia zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich Powiat Sierpecki - Powiat Płocki - Gmina Miasto Płock -    
56
ON.032.56.2023
16.03.2023 31.03.2023 umowa w sprawie sporządzenia wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości Skarbu Państwa dz. 147/1 i 90/1 Powiat Sierpecki - FHU GEO - MAPA Mirosław Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 860,00 zł brutto    
57 ON.032.57.2023 21.03.2023 21.09.2023 umowa w sprawie wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartego o normę ISO 27001 (SZBI) Powiat Sierpecki - Firma ONLINE - INFO Bogusław Kowalski, ul. Dybowskiego 22, 09-400 Płock 24900,00 zł    
58 ON.032.58.2023 23.03.2023 bezterminowo umów o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Rzeczoznawca Majątkowy Agnieszka Jarzębowska, ul. Familijna 17,87-300 Brodnica -    
59 ON.032.59.2023 29.03.2023 31.12.2023 umowa w sprawie realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej Powiat Sierpecki - FH JANTAR, ul. Białobłocka 16, 09-200 Sierpc 108052,34 zł brutto    

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Trzeciak Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-26 13:13:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-28 09:34:20
  • Liczba odsłon: 162
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7571426]

przewiń do góry