Lp.
Numer umowy
   Data     zawarcia     umowy   
Okres obowiązywania umowy
Określenie przedmiotu umowy
Strony umowy, w tym przedstawiciele stron
Wartość przedmiotu umowy
Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy
Adnotacje o zmianach
1   ON.032.1.2022  4.01.2022 r.   4.01.2022 - 31.03.2022  Umowa na świadczenie usług geologii Powiat Sierpecki a Firma GEOXX Sp. z o.o. Sp. k, ul. Hozjusza 11, 11-041 Olsztyn zgodnie z § 4    
2 ON.032.2.2022

3.01.2022 r.

 

25.03.2022 r.

1.01.2022 - 31.03.2022

 

01.01.2022 - 31.12.2022

Umowa zlecenia - świadczenie usług prawnych związanych z wykonaniem władzy publicznej przez organy Powiatu Sierpeckiego i Zarządu Powiatu Sierpeckiego

Aneks nr 1 do umowy zlecenia nr ON.032.2.2022 w sprawie obsługi prawnej organów samorządu powiatu sierpeckiego

Powiat Sierpecki a Radca Prawy Jerzy Suski prowadzący indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Sierpcu 6 500,00 zł netto   Aneks nr 1 z dnia 25.03.2022 r.
3 ON.032.3.2022 5.01.2022 r. na czas nieokreślony Umowa na zakup i odbiór energii elektrycznej dla budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8 ENERGA Obrót SA, ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk a Powiat Sierpecki zgodnie z cennikiem standardowym    
4 ON.032.4.2022 3.01.2022 r. 3.01.2022-31.12.2022 Umowa powierzenia zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwo Powiatowe w Sierpcu a Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu 250,00 zł brutto    
5 ON.032.5.2022 17.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a GEO-NAT G.W. Kania, Nowa Biała 25B, 09-411 Biała -    
6 ON.032.6.2022 20.01.2022 r. 31.01.2022 r. Umowa na przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania dwóch obiektów budowlanych Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a oraz przy ul. Kopernika 9 ich estetyki i otoczenia Powiat Sierpecki a Firma Projektowanie i Nadzór inż. Henryk Orłowski, Sierpc 615,00 zł brutto    
7 ON.032.7.2022 13.12.2021 r. na okres 10 lat, po upływie ww. okresu przekształca się na czas nieokreślony Umowa o dostęp do nieruchomości nr PRO.RK.PER_SP_03.NX_PLO-427006 NEXERA Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, reprezentowany przez Rafał Kot a Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Sierpeckiego -    
8 ON.032.8.2022 24.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a Geolidar SC Paweł i Patryk Trepkowscy, 11 Listopada 18/11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki -    
9 ON.032.9.2022 24.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a Geoplan Zakład Usług Geodezyjnych i Projektowych Piotr Korczak, ul. Włodarzewska 51F/10, 02-384 Warszawa -    
10 ON.032.10.2022 24.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a Usługi Geodezyjne Łukasz Czarnecki, ul. Paderewskiego 6a/31, 09-200 Sierpc -    
11 ON.032.11.2022 25.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a Biuro Usług Geodezyjnych, Geo-Centrum mgr. inż Tomasz Lorkowski, ul. Warszawska 15/23 lok. 8, 09-300 Żuromin -    
12 ON.032.12.2022 28.01.2022 r. 31.01.2022 r. Umowa zlecenie - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa i wyposażenie nowego Oddziału Rehabilitacji: budynek dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni całkowitej 1520 m2 dla 74 pacjentów, również po przebytej chorobie COVID-19 oraz dobudowa pomieszczeń Izby Przyjęć o powierzchni 110 m2 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu" Powiat Sierpecki a Firma GRAM Jarosław Umiński, ul. Jeżynowa 7, 87-800 Włocławek 20 000, 00 zł brutto    
13 ON.032.13.2022 31.01.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a GEODEZJA GEOPOINTS mgr. inż Piotr Urbański, Pl. 11 Listopada 16, 87-600 Lipno -    
14 ON.032.14.2022 3.01.2022 r. 01.01.2022 - 31.12.2022 Umowa zlecenie - świadczenie bieżącej obsługi prawnej dla komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu, z wyłączeniem PUP w Sierpcu, SPZZOZ w Sierpcu, KP w Sierpcu Powiat Sierpecki - Radca Prawny Bogusław Dziubek wpisanym na listę OIRP w Lublinie 9 500,00 zł brutto    
15 ON.032.15.2022 2.02.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PiB, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa -    
16 ON.032.16.2022 10.02.2022 r. 28.02.2022 r. Umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej - wykazy zmian danych ewidencyjnych Powiat Sierpecki a Geo-Mapa Mirosław Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 550,00 zł brutto    
17 ON.032.17.2022 10.02.2022 r. 28.02.2022 r. Umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej - wykazy zmian danych ewidencyjnych Powiat Sierpecki a Geo-Mapa Mirosław Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 450,00 zł brutto    
18 ON.032.18.2022 20.01.2022 r. 30.09.2027 r. Porozumienie nr 1/P/WBZK/2022 w sprawie współpracy przy realizacji Projektu pn. "Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności" na terenie Powiatu Sierpeckiego Skarb Państwa - Wojewoda Mazowiecki a Powiat Sierpecki Wartość użyczonych urządzeń zostanie określona w umowie użyczenia    
19 ON.032.19.2022 17.02.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a Pracownia geodezyjna Geokomplex Krzysztof Żółtowski, ul. Piękna 3, 06-500 Mława -    
20 ON.032.20.2022 16.02.2022 r. 31.12.2022 r. Umowa nr 67/2022/AOON w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 Wojewoda Mazowiecki a Powiat Sierpecki 162 250,00 zł    
21 ON.032.21.2022 16.02.2022 r. 31.12.2022 r. Umowa nr 77/2022/OW w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 Wojewoda Mazowiecki a Powiat Sierpecki 48 000,00 zł    
22 ON.032.22.2022 17.02.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a Promat Geodezja Mateusz Klimczuk, ul. Diamentowa 6, nowa Wieś, 14-200 Iława -    
23 ON.032.23.2022 16.02.2022 r. 30.04.2022 r. Umowa w sprawie realizacji zadania pod nazwą: "Budowa drenażu z trzech boków budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 9" Powiat Sierpecki a Biurem Projektów i Inwestycji PROBUD", ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc 50 000,00 zł brutto    
24 ON.032.24.2022 18.02.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a MostyKatowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12, 40-135 Katowice -    
25 ON.032.25.2022 22.02.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a DeZet GeodezjaProjekty Budowlane, Zb. Kiełkowski, ul. Lidzbarska 22/34, 09-300 Żuromin -    
26 ON.032.26.2022  24.02.2022 r. 25.02.2022 r. Porozumienie nr B/UMWM-UU/POR/KP/15/2022 w sprawie wspólnej organizacji przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod nazwą "SPOTKANIE NOWOROCZNE" Województwo Mazoweckie a Starostwo Powiatowe w Sierpcu 23 000,00 zł brutto    
27 ON.032.27.2022 1.03.2022 r. 1.03.2022 r. Umowa w sprawie kompleksowego nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. "Odwodnienia budynku przy ul. Kopernika 9" Powiat Sierpecki a KSK Budownictwo, Krzysztof Kośmider, ul. Wspólna 23, 09-200 Sierpc 12 000,00 zł brutto    
28  ON.032.28.2022  1.03.2022 r. 15.03.2022 r. Umowa na opracowanie koncepcji dotyczącej możliwości technicznych i prawnych skomunikowania i wydzielenia miejsc parkingowych dla nowo zakupionego budynku przy ul. Kopernika 8 w Sierpcu z ul. Świętokrzyską i ul. Płocką Powiat Sierpecki a Biurem Projektów i Inwestycji PROBUD, ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc 9 900,00 zł brutto    
29 ON.032.29.2022 21.02.2022 r. 2.03.2022 r. Umowa zlecenie w sprawie wykonania opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu oraz poprawa efektywności energetycznej całego obiektu przy ul. Wiosny Ludów 7 w Sierpcu" Powiat Sierpecki a Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski, 87-800 Włocławek, ul. Cyganka 7 9 500,00 zł brutto    
30 ON.032.30.2022 3.03.2022 r. 31.05.2022 r. Umowa w sprawie wykonania zadania pn. "Wykonanie mebli biurowych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami" Powiat Sierpecki a Firma Meblownia, B. Duchnowski, Bledzewo, 09-200 Sierpc 8 000,00 zł brutto    
31 ON.032.31.2022 4.03.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a  INWEST-GEO Biuro Geodezji Wyceny Obrotu i Obsługi, ul. Pstrągowskiego 27/9, 10-601 Olsztyn -    
32 ON.032.32.2022     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Powiat Sierpecki a Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych -    
33 ON.032.33.2022 7.03.2022 r. 31.12.2022 r. Umowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu 803.246,97 zł brutto    
34 ON.032.34.2022 7.03.2022 r. 31.03.2022 r.

Porozumienie, którego przedmiotem jest:

1) ustalenie zasad wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielania zamówienia publicznego,

2)ustalenie zasad zabezpieczenia przez Strony środków finansowych związanych z udzieleniem zamówienia oraz wzajemnych rozliczeń i pokrycia kosztów zadania pn. "Dostawa oleju opałowego w roku 2022 - 2023 na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu"

Powiat Sierpecki a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu -    
35 ON.032.35.2022 8.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa w sprawie przekazywania środków publicznych przez Powiat Sierpecki na rzecz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu Powiat Sierpecki a Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu 280.000,00 zł brutto    
36 ON.032.36.2022 21.02.2022 r. 25.02.2022 r. Umowa na usługę - organizacja pokazu artystycznego lightshow w wykonaniu 4 artystów oraz pokazu UVshow Powiat Sierpecki a Elite Music Julian Dziewulski, ul. Żniwna 21, 10-811 Olsztyn 7 900,00 zł netto    
37 ON.032.37.2022 10.03.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki a N Property Wycena Nieruchomości Janusz Niesłuchowski, ul. Strażacka 2 lok. 1, 09-400 Ciechanów -    
38 ON.032.38.2022
10.03.2022 r.
bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki a J&W Wycena Nieruchomości Jolanta Ziemkowska, Wojciech Ziemkowski SC, ul. Piłsudskiego 16c/122, 96-500 Sochaczew -    
39 ON.032.39.2022 10.03.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki a MYS Anna Czarnecka, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa -    
40 ON.032.40.2022 7.03.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a GEOFAST SC Usługi Geodezyjne Piotr Langowski, Robert Bogulas, ul. Żwirki 26, 06-500 Mława -    
41 ON.032.41.2022 9.03.2022 r.   umowa w sprawie wykonania usługi w zakresie sprzedaży i montażu towaru zgodnie ze specyfikacją Powiat Sierpecki a ABC STALREM Sp. z o.p. ul. Dworcowa 25, 09-400 Płock O/Sierpc 4440,00 zł brutto    
42 ON.032.42.2022 18.03.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki a Grażyna Piskorska, ul. Westerplatte 8m5, 09-400 Płock -    
43 ON.032.43.2022 22.03.2022 r. 31.07.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Po zdrowie nad Bałtyk" Powiat Sierpecki a Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Piastowska 39 1000,00 zł    
44 ON.032.44.2022 22.03.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: XXIV Przegląd Twórczości Emeryckich Zespołów Artystycznych Powiat Sierpecki a Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Piastowska 39 1000,00 zł    
45 ON.032.45.2022 22.03.2022 r. 30.06.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Wspieranie rekreacji i turystyki Powiat Sierpecki a Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Piastowska 39 1000,00 zł    
46 ON.032.46.2022 25.03.2022 r. 31.07.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Igrzyska młodzieży szkolnej o Puchar Starosty Sierpeckiego Powiat Sierpecki a Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 1000,00 zł    
47 ON.032.47.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Dzień Pamięci - Odzyskanie przez Polskę Niepodległości Powiat Sierpecki a Towarzystwem Patriotyczno - Historycznym Pamięć i Prawda - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Wyspiańskiego 4 4000,00 zł    
48 ON.032.48.2022 25.03.2022 r. 30.04.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Udział w Pucharze Polski w Trójboju Siłowym Powiat Sierpecki a Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 2000,00 zł    
49 ON.032.49.2022 25.03.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc o Puchar Starosty Sierpeckiego Powiat Sierpecki a Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 2000,00 zł    
50 ON.032.50.2022 25.03.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym Powiat Sierpecki a Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 2500,00 zł    
51 ON.032.51.2022 25.03.2022 r. 31.10.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Maraton rowerowy 24 H Powiat Sierpecki a Klub Rowerowy Dynamo - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Przemysłowa 2 2500,00 zł    
52 ON.032.52.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Udział i organizacja w turniejach towarzyskich dla młodzieży i dzieci powiatu sierpeckiego Powiat Sierpecki a Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 26 3000,00 zł    
53 ON.032.53.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej Powiat Sierpecki a Powiatowym Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Sportowe - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a 11000,00 zł    
54 ON.032.54.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz sportowy Powiat Sierpecki a Powiatowym Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Sportowe - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a 2000,00 zł    
55 ON.032.55.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazdy na mistrzostwa i turnieje kwalifikacyjne Powiat Sierpecki a Powiatowym Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Sportowe - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a 5000.00 zł    
56 ON.032.56.2022 25.03.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz sportowy i treningi piłkarskie Powiat Sierpecki a Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" - Organizacja Pozarządowa z/s w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 26 3000,00 zł    
57 ON.032.57.2022 3.02.2022 r. 25.03.2022 r. umowa na dostawę kompaktowego węzła cieplnego do budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2a Powiat Sierpecki a AS-MAR Andrzej Sulkowski z/s przy ul. Reymonta 66, 09-200 Sierpc 48000,00 zł    
58 ON.032.58.2022 1.03.2022 r. 18.03.2022 r. Umowa na świadczenie usługi wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie obiektów przeznaczonych do ich zakwaterowania przez Powiat Sierpecki Powiat Sierpecki a Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu ul.Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc 60,00 zł brutto za osobę    
59 ON.032.59.2022 2.03.2022 r. 02.03.2022 - 13.03.2022 Umowa najmu lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem na rzecz zakwaterowania uchodźców z Ukrainy Powiat Sierpecki a Zakład Przemysłu Odzieżowego MARJOSS J. Długokęcki Sp. J., ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 30,00 zł brutto za osobę    
60 ON.032.60.2022 3.03.2022 r. 05.03.2022 - 13.03.2022 Umowa na świadczenie usługi wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie obiektów przeznaczonych do ich zakwaterowania przez Powiat Sierpecki Powiat Sierpecki a gawlik Zbigniew Bar Gastronomiczny Kaprys, ul. Konstytucji 3 Maja 19, 09-200 Sierpc 30,00 zł brutto za osobę    
61 ON.032.61.2022 25.03.2022 r. 25.04.2022 r. umowa na określenie wartości nieruchomości dz. nr 1564/2 położonej w m. Sierpc celem jej zbycia, w drodze darowizny, na rzecz użytkownika wieczystego Powiat Sierpecki a Firma Projektowanie i Kosztorysowanie, Nadzory i Wyceny Nieruchomości, Zbigniew Dąbrowski, ul. Jana Pawła II 35, 09-200 Sierpc 615,00 zł brutto    
62 ON.032.62.2022 18.03.2022 r. 31.03.2022 r. Umowa o przyznaniu dofinansowania w ramach Projektu "Lokalny Animator Sportu" nr 2486/03/22/LAS/JST Powiat Sierpecki a Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy z/s w Warszawie, ul. Trylogii 2/16 1200,00 zł brutto    
63 ON.032.63.2022 23.03.2022 r. 31.12.2022 r. Porozumienie nr 68.2.48/2022/WBZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.02.2022 r. do zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej Powiat Sierpecki a Skarb Państwa - Wojewoda Mazowiecki 24360,00 zł    
64 ON.032.64.2022 25.03.2022 r. 1.04.2022 - 30.11.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizowanie treningów piłkarskich dla drużyn LKS Sparta Mochowo Powiat Sierpecki a Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo, ul. Sportowa 8, Mochowo Parcele 3750,00 zł    
65 ON.032.65.2022 25.03.2022 r. 1.05.2022 - 30.09.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Biegi trzeźwości w gminie Mochowo Powiat Sierpecki a Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo, ul. Sportowa 8, Mochowo Parcele 2000,00 zł    
66 ON.032.66.2022 25.03.2022 r. 1.05.2022 - 30.09.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja obozu sportowego dla zawodników i zawodniczek LKS Sparta Mochowo Powiat Sierpecki a Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo, ul. Sportowa 8, Mochowo Parcele 9000,00 zł    
67 ON.032.67.2022 24.03.2022 r. 1.03.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz sportowy Powiat Sierpecki a Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Goleszynie, ul. Niepodległości 4, 09-200 Sierpc 5000,00 zł    
68 ON.032.68.2022 24.03.2022 r. 1.03.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie treningów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu sierpeckiego Powiat Sierpecki a Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Goleszynie, ul. Niepodległości 4, 09-200 Sierpc 4000,00 zł    
69 ON.032.69.2022 24.03.2022 r. 1.03.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Udział drużyny 2007 i młodsi w Turnieju API - CUP w Zakopanem Powiat Sierpecki a Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Goleszynie, ul. Niepodległości 4, 09-200 Sierpc 2500,00 zł    
70 ON.032.70.2022 29.03.2022 r. 1.04.2022 - 1.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w piłkę nożną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Zawidz i Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki a UKS Pogoń Słupia Zawidz,Słupia 42, 09-226 Zawidz 3000,00 zł    
71 ON.032.71.2022 30.03.2022 r. 29.03.2023 r. umowa na dostawy oleju opałowego w 2022 - 2023 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki a TANKPOL Sp. z o.o., Cekanowo, ul. Płocka 24, 09-427 Słupno upust: - 0,23 zł netto za litr    
72 ON.032.72.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 98 o powierzchni całkowitej 4556,04 ha Starosta Sierpecki a Koło Łowieckie RARÓG z/s w W-wie 1084,08 zł    
73 ON.032.73.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 109 o powierzchni całkowitej 6496,40 ha Starosta Sierpecki a Koło Łowieckie KRZYŻÓWKA z/s w Sierpcu 3838,45 zł    
74 ON.032.74.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 110 o powierzchni całkowitej 5374,12 ha Starosta Sierpecki a Koło Łowieckie TUR z/s w Sierpcu 3217,00 zł    
75 ON.032.75.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 126 o powierzchni całkowitej 7666,08 ha Starosta Sierpecki a Koło Łowieckie Koziebrody z/s w Raciążu 4632,23 zł    
76 ON.032.76.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 127 o powierzchni całkowitej 4084,38 ha Starosta Sierpecki a Koło Łowieckie SKRWA z/s w Sudragach 2435,59 zł    
77 ON.032.77.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 131 o powierzchni całkowitej 6292,77 ha Starosta Sierpecki a Koło Łowieckie Nr 328 TROP z/s Dziekanowie Leśnym 1498,22 zł    
78 ON.032.78.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 132 o powierzchni całkowitej 8839,02 ha Starosta Sierpecki a Koło Łowieckie ŻURAW z/s w Płocku 5176,11 zł    
79 ON.032.79.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 140 o powierzchni całkowitej 6363,41 ha Starosta Sierpecki a Koło Łowieckie SKRWA z/s w Sudragach 3813,29 zł    
80 ON.032.80.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 144 o powierzchni całkowitej 6462,98 ha Starosta Sierpecki a Koło Łowieckie RARÓG z/s w Warszawie 3830,09 zł    
81 ON.032.81.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 147 o powierzchni całkowitej 4727,39 ha Starosta Sierpecki a Koło Łowieckie TUR z/s w Sierpcu 1112,13 zł    
82 ON.032.82.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 153 o powierzchni całkowitej 5505,17 ha Starosta Sierpecki a Wojskowym Kołem Łowieckim Nr 322 POBUDKA z/s w Jabłonnej 1316,13 zł    
83 ON.032.83.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 164 o powierzchni całkowitej 4556,04 ha Starosta Sierpecki a Koło Łowieckie Nr 104 AKTEON z/s w Warszawie 1015,27 zł    
84 ON.032.84.2022 29.03.2022 r. 31.03.2032 r. umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 98 o powierzchni całkowitej 4259,03 ha Starosta Sierpecki a Koło Łowieckie LEW z/s w Sierpcu 1935,55 zł    
85 ON.032.85.2022 30.03.2022 r. 30.06.2022 r. umowa na skanowanie analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 224 operatów klasyfikacyjnych z powiatu sierpeckiego, obejmuje przetworzenie ich do postaci cyfrowej oraz odpowiednie pogrupowanie i nazwanie powstałych plików a następnie umieszczenie tych plików w odpowiednich folderach Powiat Sierpecki a Firma - oftec Grabowski Paweł Reymonta 29C, 09-200 Sierpc 17908,80 zł    
86 ON.032.86.2022 30.03.2022 r. 30.06.2022 r. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Powiat Sierpecki a Firma - oftec Grabowski Paweł Reymonta 29C, 09-200 Sierpc -    
87 ON.032.87.2022 31.03.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a GEOFAST SA Usł. Geodezyjne, Żwirki 26, 06-500 Mława -    
88 ON.032.88.2022 4.04.2022 r. 31.08.2025 umowa dzierżawy gruntu niezabudowanego o pow. 0,2020 ha stanowiącego własność Skarbu Państwa Położonego w Sierpcu przy ul. Solskiego, nr działki 2390/2 Księga wieczysta PL1E/00016264/7 Skarb Państwa - Starosta Sierpecki a polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Sierpcu 303,00 zł    
89 ON.032.89.2022 4.04.2022 r. 31.12.2022 r. umowa na świadczenie usług z zakresu geologii Powiat Sierpecki a GEOXX Sp. z o.o., ul. Hozjusza 11, 11-041 Olsztyn 4428 zł brutto    
90 ON.032.90.2022 4.04.2022 r. 31.12.2022 r. Porozumienie nr 68.2.48/2/2022/WBZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.02.2022 r. dot. wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy Powiat Sierpecki a Skarb Państwa - Wojewoda Mazowiecki 160080,00 zł    
91 ON.032.91.2022 4.04.2022 r. 1.03.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazdy na zawody sportowe Powiat Sierpecki a Klub Sportowy Taekyon, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 2000,00 zł    
92 ON.032.92.2022 4.04.2022 r. 1.07.2022 - 30.09.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz sportowy Powiat Sierpecki a Klub Sportowy Taekyon, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 1500,00 zł    
93 ON.032.93.2022 4.04.2022 r. 1.05.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Puchar Taekyon Powiat Sierpecki a Klub Sportowy Taekyon, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 750,00 zł    
94 ON.032.94.2022 4.04.2022 r. 1.02.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Zakup sprzętu sportowego Powiat Sierpecki a Klub Sportowy Taekyon, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 1000,00 zł    
95 ON.032.95.2022 4.04.2022 r. 1.02.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Szkolenie dorosłych i młodzieży w sekcji piłki ręcznej MKS Mazur Sierpc oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez WMZPR oraz ZPRP Powiat Sierpecki a Międzyszkolny Klub Sportowy MAZUR , ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc 10000,00 zł    
96 ON.032.96.2022 1.04.2022 r. na czas nieokreślony umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych B2B nr UM/2/04/2022 w zakresie usługi internetowej Powiat Sierpecki a Jawornet Sp. zo.o., ul. Paderewskiego 4/10, 09-200 Sierpc 60,27 zł brutto    
97 ON.032.97.2022 7.04.2022 r. 1.04.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Spotkajmy się nad Sierpienicą Powiat Sierpecki a Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko KUBUŚ, ul. Narutowicza 21c,09-200 Sierpc 1500,00 zł    
98 ON.032.98.2022 7.04.2022 r. 1.03.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Ośrodek terapii ruchowej dla osób III wieku Powiat Sierpecki a Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko KUBUŚ, ul. Narutowicza 21c,09-200 Sierpc 2000,00 zł    
99 ON.032.99.2022 7.04.2022 r. 1.03.2022 - 1.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem:Uczestnictwo w imprezach sportowych Powiat Sierpecki a Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko KUBUŚ, ul. Narutowicza 21c,09-200 Sierpc 1500,00 zł    
100 ON.032.100.2022 7.04.2022 r. 4.04.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie bezpieczeństwa w Powiecie Sierpeckim na rok 2022 Powiat Sierpecki a Rejonowym Płockim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, ul. Wyszogrodzka 1A, 09-402 Płock 2500,00 zł    
101 ON.032.101.2022 1.04.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a PHU Piotr Koperski, ul. Szydłowieckiego 12, 09-500 Gostynin -    
102 ON.032.102.2022 6.04.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a GEODEZJA inż. Dorota Grodzicka, ul. Lidzbarska 22/34, 09-300 Żuromin -    
103 ON.032.103.2022 14.03.2022 r. 14.03.2022 - 31.03.2022 Umowa najmu lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem na rzecz zakwaterowania uchodźców z Ukrainy Powiat Sierpecki a Zakład Przemysłu Odzieżowego MARJOSS, j. Długokęcki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

30,00 zł brutto za osobę

   
104 ON.032.104.2022 15.04.2022 r. 19.03.2022 - 31.03.2022 umowa na świadczenie usługi wyżywienia dla Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie obiektów przeznaczonych do ich zakwaterowania przez Powiat Sierpecki Powiat Sierpecki a Gawlik Zbigniew Bar Gastronomiczny KAPRYS Konstytucji 3 Maja 19, 09-200 Sierpc 30,00 zł brutto za osobę    
105 ON.032.105.2022 14.04.2022 r. 1.04.2022 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Koszykówka na sierpeckim Orliku Powiat Sierpecki a Stowarzyszenie Basket Sierpc, ul. Mickiewicza 2, 09-200 Sierpc 2000,00 zł    
106 ON.032.106.2022 14.04.2022 r. 1.05.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: VII Borkowski Bieg Integracyjny Powiat Sierpecki a Ludowo - Uczniowski Klub Sportowy LUKS w Borkowie Kościelnym 2000,00 zł    
107 ON.032.107.2022 14.04.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: X Grand Prix w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Sierpeckiego Powiat Sierpecki a Szkolny Ludowy Klub Sportowy Olimpijczyk Jeżewo 3000,00 zł    
108 ON.032.108.2022 14.04.2022 r. 31.08.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Szkolenie młodzieży i kadry wychowawczej Powiat Sierpecki a Chorągwia Mazowiecka ZHPH Sierpc 4500,00 zł    
109 ON.032.109.2022 14.04.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz Tenisa Stołowego Powiat Sierpecki a Szkolny Ludowy Klub Sportowy Olimpijczyk Jeżewo 2500,00 zł    
110 ON.032.110.2022 14.04.2022 r. 1.05.2022 - 31.12.2022 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja festynu sportowo- rekreacyjnego Bieg po zdrowie Powiat Sierpecki a LUKS - Iskra, Sudragi, ul. Szkolna 10 1000,00 zł    
111 ON.032.111.2022 15.04.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a Geodezja i Kartografia Małgorzata August, ul. Pomrożycka 92, 42-400 Zawiercie, -    
112 ON.032.112.2022 19.04.2022 r. 23.05.2022 - 6.06.2022 umowa na świadczenia medyczne na rzecz osób wskazanych do przeprowadzenia badania przez Powiatową Komisję Lekarską w Sierpcu powołaną w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Starosta Sierpecki a Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zgodnie z cennikiem    
113 ON.032.113.2022 19.04.2022 r. 23.05.2022 - 6.06.2022 umowa w sprawie wynajmowania pomieszczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Starostwo Powiatowe w Sierpcu a Kryta Pływalnia w Sierpcu 2500,00 zł brutto    
114 ON.032.114.2022 15.04.2022 r. 30.04.2022 r. umowa na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zastosowanie do podbudowy płyty poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego i bieżni betonu  klasy C25/30 W8 Powiat Sierpecki a Firma TAMEX Obiekty Sportowe SA, ul. Rydgiera 8/3a, 01-793 Warszawa 9900,00 zł    
115 ON.032.115.2022 22.04.2022 r. 21.10.2023 r. Umowa na realizację inwestycji pn.: "Utworzenie Izby Przyjęć Covid wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja I Powiat Sierpecki a Usługi Remontowo Budowlane, Paweł Sołdański, ul. Targowa 37, 09-200 Sierpc 18.999.642,23 zł brutto    
116 ON.032.116.2022 12.04.2022 r. bezterminowo Umowa o dostęp do danych rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu "Dane RCN" w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki a EKOM Wycena Nieruchomości Agnieszka Wolińska, ul. Wallenroda 2B/15, 20-607 Lublin -    
117 ON.032.117.2022 26.04.2022 r. 30.09.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów Powiat Sierpecki a Sierpeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne, ul. Sikorskiego 4, 09-200 Sierpc 2000,00 zł    
118 ON.032.118.2022 26.04.2022 r. 30.08.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Dziadkowie i wnuki - historia zaklęta w fotografii Powiat Sierpecki a Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna sprawa", ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo 3000,00 zł    
119 ON.032.119.2022 26.04.2022 r. 30.11.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II Powiat Sierpecki a Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna sprawa", ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo 2100,00 zł    
120 ON.032.120.2022 14.04.2022 r. 31.12.2026 r. porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/1031 w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" Skarb Państwa - Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa a Powiat Sierpecki 778404,00 zł    
121 ON.032.121.2022 22.04.2022 r. 24.06.2022 r. porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/1248 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę" Skarb Państwa - Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa a Powiat Sierpecki 14552,00 zł    
122 ON.032.122.2022 24.04.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a Geodezyjna Obsługa Budownictwa GEOBUD St. Kowalski, ul. Stary Rynek 12, 06-500 Mława -    
123 ON.032.123.2022 5.05.2022 r. 5.11.2023 Umowa na zabezpieczenie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania pn. Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule "zaprojektuj i wybuduj" Powiat Sierpecki a Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych ANBUD Andrzej Oszal, ul. Władysława II Wygnańca 3, 09-200 Sierpc

121770,00 zł

brutto

   
124 ON.032.124.2022 12.04.2022 r. 31.12.2022 r.  umowa nr 62/NPRC/2022/JST o udzielenie dotacji celowej (część 85/14 - Rezerwa celowa poz. 26) na dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji Prorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" Powiat Sierpecki a Mazowiecki Kurator Oświaty Al. Jerozolimskie 32 z/s w W-wie 24000,00 zł    
125 ON.032.125.2022 6.05.2022 r. 6.06.2022 r. Umowa w sprawie sporządzenia opinii - wykazu zmian gruntowych wskazujący jakim obecnym działkom odpowiada działka o nr ewidencyjnym 9, położona w Płocku przy ul. Królewieckiej Powiat Sierpecki a FHU GEOMAPA, Mirosław Słupecki, Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 1300,00 zł brutto    
126 ON.032.126.2022 6.05.2022 r. bezterminowo Umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki a  ELIPSA Usługi Geodezyjne Radosław Wyszyński, Chełmica Duża 70,  87-811 Fabianki -    
127 ON.032.127.2022 11.05.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Zorganizowanie 60 zawodów w 15 dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży szkolnej Powiat Sierpecki a Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 7000,00 zł    
128 ON.032.128.2022 11.05.2022 r. 31.12.2022 r. umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Wyjazdy reprezentacji powiatu sierpeckiego na zawody wojewódzkie Powiat Sierpecki a Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 3000,00 zł    
129 ON.032.129.2022 29.04.2022 r. 2.05.2022 - 30.11.2022 umowa nr 4/MCPS/04/2022/PFRON/ON w sprawie dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane dot. obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków PFRON przekazanych Samorządowi Woj. Mazowieckiego Powiat Sierpecki a Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 97183,25 zł    
130 ON.032.130.2022 31.03.2022 r. 1.04.2022 - 30.04.2022 umowa na świadczenie usługi wyżywienia dla Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie obiektów przeznaczonych do ich zakwaterowania przez Powiat Sierpecki Powiat Sierpecki a Gawlik Zbigniew Bar Gastronomiczny KAPRYS Konstytucji 3 Maja 19, 09-200 Sierpc 30,00 zł brutto za osobę    
131 ON.032.131.2022 31.03.2022 r. 1.04.2022 - 30.04.2022 Umowa najmu lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem na rzecz zakwaterowania uchodźców z Ukrainy Powiat Sierpecki a Zakład Przemysłu Odzieżowego MARJOSS, j. Długokęcki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 30,00 zł brutto za osobę    
132 ON.032.132.2022   15.01.2023 porozumienie na dofinansowanie zakupu samochodu/samochodów osobowych służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu Powiat Sierpecki a Komendant Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 17000,00 zł    
133 ON.032.133.2022 17.05.2022 r. 1.05.2022 - 30.04.2022 Umowa nr 01/05/2022 konserwacji urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, zainstalowanego na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a Powiat Sierpecki a Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Jan Śniegocki, Dzwigowa, ul. Zacisze 5, 09-472 Słupno 200,00 zł netto/miesięcznie    

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-23 11:32:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-19 11:40:24
  • Liczba odsłon: 235
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6262733]

przewiń do góry