Sierpc, dnia 23 sierpnia 2013 rokuBRZ.0002.10.2013

 

           Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 2013 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku poz. 595) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XL sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 sierpnia (tj. piątek) 2013 roku o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy. ul. Świętokrzyskiej 2a. 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów Nr XXXVIII.2013 z dnia 4 lipca 2013 roku i Nr XXXIX.2013 z dnia 30 lipca 2013 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu do Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

 9. Sprawozdanie z postępów w realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim w roku szkolnym 2012/2013.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za I półrocze 2013 roku.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu oraz pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie obrad.

                                                                                                      PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                                            /-/

                                                                                    Juliusz Gorzkoś


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-23 09:30:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:31:42
 • Liczba odsłon: 2545
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10347167]

przewiń do góry