Sierpc, dnia 31.05. 2011r.

                         

       

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U.     z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 4 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z dnia 14 maja 2011r., Nr 78, poz. 2488) zwołuję obrady X sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 3 czerwca (piątek) 2011 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

 

 

 

Porządek obrad:

 

 

 
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
 

4.      Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                                                              /-/

                                                                                                        Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-31 15:11:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:01:28
  • Liczba odsłon: 1977
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10123239]

przewiń do góry