Sierpc, dnia 23 grudnia 2019 roku

 

 

BRZ.0002.12.2019


 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) i § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XVII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 grudnia 2019 roku tj. poniedziałek o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.


 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr XVI z obrad Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 28 listopada 2019 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia przewodniczących Klubów.

 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2019 roku.

 8. Podjecie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2019 i 2020 rok.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.                        

 10.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

 11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2019 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia w 2020 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

 16.  Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Księdza Stanisława Jana Opolskiego Proboszcza Parafii pw. ,,Wszystkich Świętych w Gozdowie’’.

 17. Wnioski i oświadczenia radnych.

 18.  Sprawy różne.

 19.  Zamknięcie obrad.

 

 


 

 

 

                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                    / - /
                                                      Przemysław Burzyński

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz.. 511 z późn. zm.).


 


 

 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-23 14:18:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-26 13:25:47
 • Liczba odsłon: 1982
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10106121]

przewiń do góry