Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
222 Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego Gołębiewski Tomasz 2023-03-28
221 Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Sierpeckim Gołębiewski Tomasz 2023-03-27
219 Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej, wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz przeliczenie baz BDOT500, GESUT i BDSOG na obszarze powiatu sierpeckiego. Gołębiewski Tomasz 2023-03-06
220 Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego Gołębiewski Tomasz 2023-03-03
218 Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego Gołębiewski Tomasz 2023-02-13
205 Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" Gołębiewski Tomasz 2023-01-23
217 Dostwa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu i jednostki organizacyjne w roku 2023 Gołębiewski Tomasz 2023-01-02
215 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie w formule ,, zaprojektuj i wybuduj" Gołębiewski Tomasz 2022-12-28
216 Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na terenie Powiatu Sierpeckiego Gołębiewski Tomasz 2022-12-12
202 Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej długości 120 m, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu Gołębiewski Tomasz 2022-11-24
209 Lokwidacja barier architektonicznych przy budynku LO w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych Gołębiewski Tomasz 2022-11-24
201 Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasacja tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2021 r. do kwietnia 2023 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu Gołębiewski Tomasz 2022-11-24
212 Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu Dulska Karolina 2022-10-05
211 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu Gołębiewski Tomasz 2022-09-15
210 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sierpeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2022 - 2025 Gołębiewski Tomasz 2022-06-24
208 Wynajem pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Gołębiewski Tomasz 2022-06-14
207 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Gołębiewski Tomasz 2022-05-18
206 Dostawa oleju opałowego na lata 2022 - 2023 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego Gołębiewski Tomasz 2022-03-30
204 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2022-2023. Piotrowska Magdalena 2021-12-23
203 Wynajem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 Piotrowska Magdalena 2021-07-14
200 Dostawa oleju opałowego w 2021 - 2022 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego. Piotrowska Magdalena 2021-04-08
198 DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA LATA 2021- 2022 DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU SIERPECKIEGO Piotrowska Magdalena 2021-02-19
196 Usuwanie pojazdów z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym za wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w okresie styczeń 2021 grudzień 2022 r. 2. Usuwanie z drogi pojazdów przewożących materiały niebezpieczne łącznie z przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym w okresie styczeń 2021 grudzień 2022 r. Piotrowska Magdalena 2020-12-14
192 Przetarg nieograniczony - na dostawę, montaż, uruchomienie i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a oraz Kopernika 9. Piotrowska Magdalena 2020-11-05
193 Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Piotrowska Magdalena 2020-10-27
189 Zapytanie ofertowe na zakup maseczek, rękawiczek i płynów Piotrowska Magdalena 2020-07-31
188 Zapytanie ofertowe na zakup komputerów dla dzieci będących w pieczy zastępczej Piotrowska Magdalena 2020-07-31
186 Dostawa oleju opałowego w 2020 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego - II postępowanie Piotrowska Magdalena 2020-03-24
184 Dostawa oleju opałowego w 2020 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego Piotrowska Magdalena 2020-03-13
182 Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w 2020 roku Piotrowska Magdalena 2020-02-12

[Liczba odsłon: 7571111]

przewiń do góry