Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
240 Dostawa i montaż wyposazenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8 Gołębiewski Tomasz 2024-06-14
237 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na realizację zadania "Remont pokrycia dachowego kościoła Wniebowzięcia NMP w Sierpcu przy klasztorze Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu wraz z robotami towarzyszącymi" Honorata Wójcik 2024-06-07
239 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na realizację zadania "Remont pokrycia dachowego budynku klasztoru Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu wraz z robotami towarzyszącymi" Honorata Wójcik 2024-06-07
238 Dostawa oleju opałowego na lata 2024 - 2025 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego Gołębiewski Tomasz 2024-05-27
236 Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie miasta Sierpc oraz części gmin: Mochowo i Rościszewo Gołębiewski Tomasz 2024-05-21
235 Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Kopernika w Sierpcu Gołębiewski Tomasz 2024-04-30
234 Zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością na potzreby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu Gołębiewski Tomasz 2024-03-21
211 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu Gołębiewski Tomasz 2024-03-15
233 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Rościszewo gm. Rościszewo Gołębiewski Tomasz 2024-02-21
232 Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu i jednostki organizacyjne w roku 2024 Honorata Wójcik 2023-12-29
231 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach -2024 - 2025 Gołębiewski Tomasz 2023-12-29
228 Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu Gołębiewski Tomasz 2023-12-28
205 Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" Gołębiewski Tomasz 2023-12-13
229 Modenizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu sierpeckiego - cześć 1 Gołębiewski Tomasz 2023-12-13
222 Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego Gołębiewski Tomasz 2023-12-13
215 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie w formule ,, zaprojektuj i wybuduj" Gołębiewski Tomasz 2023-12-13
219 Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej, wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz przeliczenie baz BDOT500, GESUT i BDSOG na obszarze powiatu sierpeckiego. Gołębiewski Tomasz 2023-12-13
230 Zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu Gołębiewski Tomasz 2023-10-20
226 Cyfrowy Powiat - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz serwerów Gołębiewski Tomasz 2023-07-10
224 Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasacja tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2023 r. do kwietnia 2025 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu Gołębiewski Tomasz 2023-05-16
223 Dostawa oleju opałowego na lata 2023-2024 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego Gołębiewski Tomasz 2023-05-11
221 Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Sierpeckim Gołębiewski Tomasz 2023-03-27
220 Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego Gołębiewski Tomasz 2023-03-03
218 Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego Gołębiewski Tomasz 2023-02-13
217 Dostwa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu i jednostki organizacyjne w roku 2023 Gołębiewski Tomasz 2023-01-02
216 Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na terenie Powiatu Sierpeckiego Gołębiewski Tomasz 2022-12-12
202 Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej długości 120 m, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu Gołębiewski Tomasz 2022-11-24
209 Lokwidacja barier architektonicznych przy budynku LO w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych Gołębiewski Tomasz 2022-11-24
201 Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasacja tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2021 r. do kwietnia 2023 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu Gołębiewski Tomasz 2022-11-24
212 Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu Dulska Karolina 2022-10-05
210 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sierpeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2022 - 2025 Gołębiewski Tomasz 2022-06-24
208 Wynajem pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Gołębiewski Tomasz 2022-06-14
207 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Gołębiewski Tomasz 2022-05-18
206 Dostawa oleju opałowego na lata 2022 - 2023 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego Gołębiewski Tomasz 2022-03-30
204 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2022-2023. Piotrowska Magdalena 2021-12-23
203 Wynajem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 Piotrowska Magdalena 2021-07-14
200 Dostawa oleju opałowego w 2021 - 2022 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego. Piotrowska Magdalena 2021-04-08
198 DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA LATA 2021- 2022 DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU SIERPECKIEGO Piotrowska Magdalena 2021-02-19
196 Usuwanie pojazdów z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym za wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w okresie styczeń 2021 grudzień 2022 r. 2. Usuwanie z drogi pojazdów przewożących materiały niebezpieczne łącznie z przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym w okresie styczeń 2021 grudzień 2022 r. Piotrowska Magdalena 2020-12-14
192 Przetarg nieograniczony - na dostawę, montaż, uruchomienie i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a oraz Kopernika 9. Piotrowska Magdalena 2020-11-05
193 Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Piotrowska Magdalena 2020-10-27
186 Dostawa oleju opałowego w 2020 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego - II postępowanie Piotrowska Magdalena 2020-03-24

[Liczba odsłon: 10345713]

przewiń do góry