Sierpc, dnia 7.06.2013r.

BRZ.0002.7.2013                 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 14 czerwca (piątek) 2013 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.   Przyjęcie protokołu Nr XXXV.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

3. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XXXVI.2013 z dnia 20 maja 2013 roku.       

4.  Ustalenie porządku obrad.

5.   Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

6.  Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2013 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2013 roku.

10.  Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Sierpeckiego.                    

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2013 – 2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sierpeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sierpecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania  tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia ,,Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”.

15. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2033.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2012.       

20.     Sprawy różne.

21.     Zamknięcie obrad.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                  /-/

                                                                                        Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-07 14:04:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:29:27
  • Liczba odsłon: 2448
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10345721]

przewiń do góry