Sierpc, dnia 13.12.2013r.

BRZ.0002.14.2013                                                               

               

                              

                                              

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLIV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 20 grudnia (piątek) 2013 roku o godz.11:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2.   Przyjęcie protokołu Nr XLIII.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku.

3.   Ustalenie porządku obrad.

4.   Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

5.   Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2013 rok.

8.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku.

uch_266.pdf

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2033.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2014.

uch_269.pdf

12. Sprawy różne.

13. Zamkniecie obrad.

 

                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                    /-/

                                                                              Juliusz Gorzkoś

 

 

____________________________________________________

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.595 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-13 12:42:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 09:10:22
  • Liczba odsłon: 3117
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9938142]

przewiń do góry