KARTY USŁUG

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KASA w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

czynna w godzinach:

poniedziałek - piątek 8:00-15.00

Wpłaty mogą być dokonywane kartą płatniczą

 

Starostwo Powiatowe w Sierpcu informuje, że opłaty skarbowe

można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a (parter) 

lub przelewem na

rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sierpcu

nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

 

KARTA USŁUG 1 - Ustalenie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela

Wniosek o ustalenie i wypłacenie odszkodowania według zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczeniu nieruchomości za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

KARTA USŁUG 2 - Ustalenie innego terminu zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

KARTA USŁUG 3 - Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz skarbu państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

KARTA USŁUG 4 - Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na realizację inwestycji celu publicznego

KARTA USŁUG 5 -  Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

KARTA USŁUG 6 - Zobowiązanie do czasowego udostępnienia nieruchomości

KARTA USŁUG 7 - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Wniosek_o_zwrot_wywłaszczonej_nieruchomości

KARTA USŁUG 8 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

KARTA USŁUG 9 - Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cel

KARTA USŁUG 10 - Sprzedaż dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa

KARTA USŁUG 11 - Zwrot działki dożywotniego użytkowania

KARTA USŁUG 12 - Zwrot działki pod budynkami

KARTA USŁUG 13 - Zwrot o działki dożywotniego użytkowania, działki siedliskowej - zstępny

KARTA USŁUG 14 - Scalenie i wymiana gruntów

KARTA USŁUG 15 - Dokonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wniosek w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

KARTA USŁUG 16 - Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu istnienia gospodarstwa rolnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego

KARTA USŁUG 17 - Udostępnienie danych z rejestru cen nieruchomości

formularz P5 - wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości

Formularz P - wniosek o udostępnienie materiałów pzgik

KARTA USŁUG 18 - Wykonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o wykonanie zmian w Egib

KARTA USŁUG 19 - Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Pełnomocnictwo EGiB

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z EGiB

KARTA USŁUG 20 - Sprzedaż kopii map i kopii dokumentów z zasobu

P1-Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków

P2-Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej)

P3-Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej)

P4-Szczegóły wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) (w postaci elektronicznej)

P7-Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów

P-Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

KARTA USŁUG 21 - Zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz weryfikacja operatu i przyjęcie do PZGiK

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

ZG-1 Część dotycząca prac geodezyjnych zgłaszanych właściwym miejscowo starostom

ZG-3 Część dotycząca uzupełniania zgłoszonych wcześniej prac geodezyjnych

KARTA USŁUG 22 - Narady koordynacyjne

Wniosek o dokonanie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

KARTA USŁUG 23 - Wydanie uwierzytelnionej kopii odpisu aktu własności ziemi nadanie klauzuli ostateczności

Wniosek o wydanie kopii/odpisu Aktu Własności Ziemi/Nadanie klauzuli ostateczności

KARTA USŁUG 24 - Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych art 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

KARTA USŁUG 25 - Założenie kartoteki lokalu

Wniosek o założenie kartoteki lokalu

Tabela danych ewidencyjnych lokalu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzadkiewicz Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-28 12:22:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-10 12:54:10
  • Liczba odsłon: 7271
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10108101]

przewiń do góry