Sierpc, dnia 18.04.2013r.

BRZ.0002.5.2013          

        

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XXXV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 26 kwietnia (piątek) 2013 roku o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 

2.     Przyjęcie protokołu Nr XXXIII.2013 z dnia 29 marca 2013 roku.

 

3.     Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XXXIV.2013 z dnia        11 kwietnia 2013 roku.       

 

4.     Ustalenie porządku obrad.

 

5.     Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 

6.     Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 

7.     Interpelacje i zapytania radnych.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdanie o przychodach kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2012 roku.

 

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2012 rok.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2012 rok.

 

11. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2012”. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin  w Sierpcu.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego              z siedzibą w Studzieńcu.

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.                

19. Sprawy różne.

 

20. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                           /-/

                                                                                 Juliusz Gorzkoś

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-19 11:56:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-25 08:28:15
  • Liczba odsłon: 2483
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10646450]

przewiń do góry