Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

TREŚĆ UCHWAŁY

252.

Uchwała Nr 252/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

253.

Uchwała Nr 253/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

254.

Uchwała Nr 254/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat sierpecki

255.

Uchwała Nr 255/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie przeniesienia własności zabudowanej nieruchomości na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

256.

Uchwała Nr 256/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność powiatu sierpeckiego

257.

Uchwała Nr 257/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

258.

Uchwała Nr 258/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13.12.2000r. w sprawie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków budżetu powiatu.

259.

Uchwała Nr 259/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 136 w miejscowości Goleszyn

260.

Uchwała Nr 260/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce Nr 8 w miejscowości Stopin

261.

Uchwała Nr 261/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 513 w miejscowości Słupia

262.

Uchwała Nr 262/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu de4cyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 97/21 w miejscowości Słupia

263.

Uchwała Nr 263/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji

264.

Uchwała Nr 264/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce Nr 132 w m. Ligowo

265.

Uchwała Nr 265/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce Nr 29/2 w m. Modrzewie

266.

Uchwała Nr 266/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 124/15 w miejscowości Szczutowo

267.

Uchwała Nr 267/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 124/14 w miejscowości Szczutowo

268.

Uchwała Nr 268/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 109 w miejscowości Jaźwiny

269.

Uchwała Nr 269/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r

w sprawie uzgodnienia projektu Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 97/5 w miejscowości Słupia

270.

Uchwała Nr 270/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 107/2 w miejscowości Cieślin

271.

Uchwała Nr 271/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 131 i 135 w miejscowości Bożewo Nowe

272.

Uchwała Nr 272/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 153 w miejscowości Ligowo

273.

Uchwała Nr 273/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 244 w miejscowości Bożewo

274.

Uchwała Nr 274/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 46 w miejscowości Dobrzenice Małe

275.

Uchwała Nr 275/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Zarządu Dróg Powiatowych w postaci samochodu osobowego fiat cinquecento

276.

Uchwała Nr 276/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw do sprzętu i pojazdów mechanicznych ZDP w Sierpcu

277.

Uchwała Nr 277/36/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.01.2004r.

w sprawie wyrażenia opinii o zaopiniowaniu dróg do kategorii dróg gminnych

278.

Uchwała Nr 278/37/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21.01.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu

279.

Uchwała Nr 279/38/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.01.2004r.

w sprawie odwołania Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu z dniem 28 stycznia 2004r.

280.

Uchwała Nr 280/38/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.01.2004r.

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora SP ZZOZA w Sierpcu – do czasu powołania Dyrektora

281.

Uchwała Nr 281/38/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.01.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 2777 przy ul. Chopina 26

282.

Uchwała Nr 282/38/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.01.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 248 przy ul. Rypińskiej 3

283.

Uchwała Nr 283/38/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.01.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 125/3 przy ul. Narutowicza

284.

Uchwała Nr 284/38/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.01.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 1296/2 przy ul. B.Prusa

285.

Uchwała Nr 285/38/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.01.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 36 w miejscowości Osiek Piaseczny

286.

Uchwała Nr 286/38/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.01.2004r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu na okres 1 roku tj. do 31.01.2005r.

287.

Uchwała Nr 287/38/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.01.2004r.

w sprawie wynagrodzenia p.o. Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

288.

Uchwała Nr 288/39/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 06.02.2004r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za rok 2003

289.

Uchwała Nr 289/39/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 06.02.2004r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej 12

290.

Uchwała Nr 290/39/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 06.02.2004r.

w sprawie zmiany umowy użytkowania nieruchomości przez SP ZZOZ w Sierpcu

291.

Uchwała Nr 291/39/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 06.02.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. zakupu tablic rejestracyjnych

292.

Uchwała Nr 292/39/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 06.02.2004r.

w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

293.

Uchwała Nr 293/39/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 06.02.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 2367/33 przy ul. Piłsudskiego

294.

Uchwała Nr 294/39/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 06.02.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działkach nr 283/3, 283/4, 283/5 przy ul. Armii Ludowej

295.

Uchwała Nr 295/39/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 06.02.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 1064/12 przy ul. Słowackiego

296.

Uchwała Nr 296/39/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 06.02.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 2398 przy ul. Mickiewicza 14

297.

Uchwała Nr 297/39/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 06.02.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody Grupowej Praktyce Pielęgniarskiej “Zdrowa Szkoła” w Sierpcu, na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń szkolnych gabinetów profilaktycznych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat

298.

Uchwała Nr 298/40/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.02.2004r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ w Sierpcu

299.

Uchwała Nr 299/40/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19.02.2004r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu SP ZZOZ w Sierpcu.

300.

Uchwała Nr 300/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie przyjęcia projektu “Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego”

301.

Uchwała Nr 301/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody SPZZOZ w Sierpcu na przyjęcie darowizny od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie

302.

Uchwała Nr 302/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat sierpecki

303.

Uchwała Nr 303/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup węgla do szkolnej kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu

304.

Uchwała Nr 304/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie zawarcia aneksu do umowy z Grupową Praktyką Pielęgniarek “Zdrowa Szkoła” s.c. w Sierpcu

305.

Uchwała Nr 305/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na założenia ewidencji budynków i lokali dla Gminy Gozdowo

306.

Uchwała Nr 306/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Powiatu w Sierpcu na 2004r.

307.

Uchwała Nr 307/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych budżetu powiatu na I półrocze 2004r.

308.

Uchwała Nr 308/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie rozwiązania rezerwy celowej w budżecie powiatu na 2004r.

309.

Uchwała Nr 309/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetu powiatu w Sierpcu

310.

Uchwała Nr 310/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 3920/1 przy ul. Instalatorów

311.

Uchwała Nr 311/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o wayunkach zabudowy dla inwestycji na działce 917/4, 916/6 przy ul. Jagiełły 10

312.

Uchwała Nr 312/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 2403 w Sierpcu ul. Mickiewicza 4

313.

Uchwała Nr 313/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 79/2 w m. Łukomie

314.

Uchwała Nr 314/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 504 w m. Rościszewie

315.

Uchwała Nr 315/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 504 w m. Rościszewo

316.

Uchwała Nr 316/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 109 w m. Grąbiec

317.

Uchwała Nr 317/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 47 w m. Jaworowo Kłódź

318.

Uchwała Nr 318/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 84 w m. Osiek Włostybory

319.

Uchwała Nr 319/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 397/3 w Sierpcu przy ul. Wróblewskiego

320.

Uchwała Nr 320/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Gozdowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 136 w m. Bombalice

321.

Uchwała Nr 321/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 133 w m. Borowo

322.

Uchwała Nr 322/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 128/2 w m. Borowo

323.

Uchwała Nr 323/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 1130/1 w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a

324.

Uchwała Nr 324/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 519/38 w Sierpcu – pas drogowy przy ul. Spokojnej

325.

Uchwała Nr 325/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu ciężarowego do celów służbowych Zarządu Dróg Powiatowych

326.

Uchwała Nr 326/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gmina Gozdowo dot. remontu drogi powiatowej nr 116 w m. Rempin

327.

Uchwała Nr 327/41/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 04.03.2004r.

w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Rościszewo dot. współfinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 140

328.

Uchwała Nr 328/42/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działkach nr 1499, 1500 w Sierpcu przy ul.Płockiej 34

329.

Uchwała Nr 329/42/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 916/3 przy ul. Jagiełły 4a

330.

Uchwała Nr 330/42/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.03.2004r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Gozdowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 6 w Bombalicach

331.

Uchwała Nr 331/42/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.03.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie zarządu Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

  332.

  Uchwała Nr 332/42/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.03.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul.Kopernika 9

  333.

  Uchwała Nr 333/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie użyczenia nieruchomości na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

  334.

  Uchwała Nr 334/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały określającej zadania, na które powiat przeznaczy środki PFRON

  335.

  Uchwała Nr 335/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności PCPR w Sierpcu za 2003r.

  336.

  Uchwała Nr 336/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2003r.

  337.

  Uchwała Nr 337/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2004r.

  338.

  Uchwała Nr 338/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2004r.

  339.

  Uchwała Nr 339/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem równiarki w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych – gruntowych

  340.

  Uchwała Nr 340/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 45 Rzeszotary Chwały

  341.

  Uchwała Nr 341/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 44 w m. Rzeszotary Pszczele

  342.

  Uchwała Nr 342/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpca o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 1146 w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 21

  343.

  Uchwała Nr 343/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 87/3 w m. Mochowo

  344.

  Uchwała Nr 344/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 164 w m. Ligowo

  345.

  Uchwała Nr 345/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na deziałce nr 82 w m.Rzeszotary Zawady

  346.

  Uchwała Nr 346/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 169 w m. Jaworowo Kłódź

  347.

  Uchwała Nr 347/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 92 w m. Jaworowo Lipa

  348.

  Uchwała Nr 348/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 172 w m. Malanówek

  349.

  Uchwała Nr 349/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 2725/5 w Sierpcu przy ul. Płockiej

  350.

  Uchwała Nr 350/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działkach nr 3073 i 3074 w Sierpcu przy ul. Artyleryjskiej 6

  351.

  Uchwała Nr 351/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 308/6 w m. Ligowo

  352.

  Uchwała Nr 352/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 190 w m. Malanowo Stare

  353.

  Uchwała Nr 353/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 41/4 w m. Żurawinek

  354.

  Uchwała Nr 354/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 179/1 w m. Szczutowo

  355.

  Uchwała Nr 355/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 21 w m. Blizno

  356.

  Uchwała Nr 356/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 458/1 w m. Gójsk

  357.

  Uchwała Nr 357/43/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 243 w m. Białasy

  358.

  Uchwała Nr 358/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie sporządzenia opinii prawnej dot. postępowania w sprawie Przewodniczącej Rady Powiatu

  359.

  Uchwała Nr 359/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 1374 w Sierpcu przy ul. Jana Pawła II 17

  360.

  Uchwała Nr 360/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 72 w m. Dąbrówki

  361.

  Uchwała Nr 361/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 124/1 w m. Sudragi

  362.

  Uchwała Nr 362/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce Nr 75/1 w m. Susk

  363.

  Uchwała Nr 363/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 87 w m. Grodkowo Zawisze

  364.

  Uchwała Nr 364/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 384/2 w m. Borkowo Kościelne

  365.

  Uchwała Nr 365/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 70/7 w m. Bledzewo

  366.

  Uchwała Nr 366/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 289 w m. Bledzewo

  367.

  Uchwała Nr 367/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 106/1 w m. Studzieniec

  368.

  Uchwała Nr 368/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 126/1 w m. Wilczogóra

  369.

  Uchwała Nr 369/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 98/1 w m. Szumanie Pustoły

  370.

  Uchwała Nr 370/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji na działkach nr 1/3 i 1/5 w m. Budy Piaseczne

  371.

  Uchwała Nr 371/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 143/4 w m. Zawidz Kościelny

  372.

  Uchwała Nr 372/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r

  w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi nr 116 Gozdowo – Mochowo na odcinku w miejscowości Rempin

  373.

  Uchwała Nr 373/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r

  w sprawie zawarcia porozumienia z gmina Gozdowo dot. remontu drogi powiatowej nr 160 Białyszewo-Gozdowo

  374.

  Uchwała Nr 374/44/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.03.2004r

  w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi Białyszewo-Gozodowo na odcinku Gozdowo-Kowalewo Skorupki

  375.

  Uchwała Nr 375/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

  376.

  Uchwała Nr 376/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie wyrażenia zgody na zakup masy bitumicznej na gorąco do remontów dróg powiatowych

  377.

  Uchwała Nr 377/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Zawidz dot. odnowy nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej Piaski-Gozdowo

  378.

  Uchwała Nr 378/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Gozdowo dot. odnowy nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej Piaski – Gozdowo

  379.

  Uchwała Nr 379/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej Piaski-Gozdowo poprzez powierzchniowe utrwalenie

  380.

  Uchwała Nr 380/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie zawarcia porozumienia z gmina Gozodowo dot. budowy ciągu pieszego przy drodze powiatowej Kol. Gozdowo – Proboszczewice w m. Gozdowo

  381.

  Uchwała Nr 381/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Mochowo dot. budowy ciągu pieszego przy drodze Ligowo – Mochowo w m. Malanowo Stare

  382.

  Uchwała Nr 382/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2012

  383.

  Uchwała Nr 383/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora OPP w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Konkursowej

  384.

  Uchwała Nr 384/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie licytacji ustnej samochodu stanowiącego ruchomość CKP w Sierpcu

  385.

  Uchwała Nr 385/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów, w których kształci ZSZ nr 1 w Sierpcu

  386.

  Uchwała Nr 386/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów, w których kształci ZSZ nr 2 w Sierpcu

  387.

  Uchwała Nr 387/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów, w których kształci ZSR w Studzieńcu

  388.

  Uchwała Nr 388/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów, w których kształci Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Sierpcu

  389.

  Uchwała Nr 389/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu o uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

  390.

  Uchwała Nr 390/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 391 w m. Września

  391.

  Uchwała Nr 391/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce 303/3 w Rościszewie

  392.

  Uchwała Nr 392/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce 303/3 w Rościszewie

  393.

  Uchwała Nr 393/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Gozdowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce 52 w m. Rycharcice Gnaty

  394.

  Uchwała Nr 394/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce 212 w m. Łukomie

  395.

  Uchwała Nr 395/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce 47/1 w m. Zamość Nowy

  396.

  Uchwała Nr 396/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy warsztatu dwustanowiskowego dla napraw samochodów na działce 2788/4 w Sierpcu ul. Bema 13

  397.

  Uchwała Nr 397/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce 3920 w Sierpcu ul. Instalatorów

  398.

  Uchwała Nr 398/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce 3356, 3355/2 w Sierpcu ul. Matejki 17

  399.

  Uchwała Nr 399/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce 2774/2 w Sierpcu ul. Braci Tułodzieckich 19

  400.

  Uchwała Nr 400/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy na nowo wydzielonej działce powstałej w wyniku podziału działki 125/35 w Mochowie

  401.

  Uchwała Nr 401/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce 125/10 w Mochowie

  402.

  Uchwała Nr 402/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

  403.

  Uchwała Nr 403/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16.04.2004r

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu modernizacji i adaptacji budynku internatu położonego przy ul. Armii Krajowej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

  404.

  Uchwała Nr 404/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.04.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług sprzątania Krytej Pływalni

  405.

  Uchwała Nr 405/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.04.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 185 w Szczutowie

  406.

  Uchwała Nr 406/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.04.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działkach nr 900/4, 894/1 i 894/2 w Sierpcu ul.Królowej Jadwigi

  407.

  Uchwała Nr 407/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.04.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 3106 w Sierpcu, ul.Pułaskiego 9

  408.

  Uchwała Nr 408/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.04.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 806/2w Sierpcu, ul.Jagiełły 41

  409.

  Uchwała Nr 409/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.04.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 766/3 w Sierpcu, ul.Reymonta

  410.

  Uchwała Nr 410/45/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.04.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 2231/1 w Sierpcu ul. Browarna 3

  411.

  Uchwała Nr 411/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2003r.

  412.

  Uchwała Nr 412/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania z działalności SP ZZOZ w Sierpcu za 2003r.

  413.

  Uchwała Nr 413/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2003r.

  414.

  Uchwała Nr 414/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2004r.

  415.

  Uchwała Nr 415/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia planu rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na rok 2004

  416.

  Uchwała Nr 416/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ w Sierpcu.

  417.

  Uchwała Nr 417/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

  418.

  Uchwała Nr 418/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przekształcenia publicznych szkół ponadpodstawowych w publiczne szkoły ponadgimnazjalne.

  419.

  Uchwała Nr 419/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie podziału środków finansowych na kulturę fizyczną w powiecie sierpeckim na rok 2004.

  420.

  Uchwała Nr 420/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia “Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego.

  421.

  Uchwała Nr 421/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na “sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu sierpeckiego.

  422.

  Uchwała Nr 422/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na rok 2004.

  423.

  Uchwała Nr 423/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w planie wydatków.

  424.

  Uchwała Nr 424/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. określenia maksymalnej wysokości udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym 2004.

  425.

  Uchwała Nr 425/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 126/15 w m. Mochowo Parcele

  426.

  Uchwała Nr 426/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 210/1 w m. Rzeszotary Chwały.

  427.

  Uchwała Nr 427/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 63 w m. Rzeszotary Gortaty.

  428.

  Uchwała Nr 428/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działkach nr: 58, 59/2 w m. Gorzewo.

  429.

  Uchwała Nr 429/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działkach 143/6, 143/4, 162/2 w m. Gorzewo.

  430.

  Uchwała Nr 430/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 62/1 w m. Piaski

  431.

  Uchwała Nr 431/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 116/2 w m. Borkowo Wielkie

  432.

  Uchwała Nr 432/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 149 w m. Studzieniec

  433.

  Uchwała Nr 433/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 91 w m. Malanowo Stare

  434.

  Uchwała Nr 434/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 188 w m. Malanowo Stare

  435.

  Uchwała Nr 435/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 239/2 w m. Sierpc przy ul. Wojska Polskiego 19A

  436.

  Uchwała Nr 436/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 189/1 w m. Sierpc przy ul. Bojanowskiej

  437.

  Uchwała Nr 437/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 1278/9 w m. Sierpc przy ul. Okulickiego 6

  438.

  Uchwała Nr 438/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 154 w m. Zawidz Mały

  439.

  Uchwała Nr 439/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji na działkach nr 2, 7 i 8 w m. Kosemin

  440.

  Uchwała Nr 440/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 133/1 w m. Jaworowo Lipa

  441.

  Uchwała Nr 441/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 99 w m. Zalesie

  442.

  Uchwała Nr 442/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 33 w m. Grabowo

  443.

  Uchwała Nr 443/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Gozdowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce Nr 20/2 w m. Zakrzewko

  444.

  Uchwała Nr 444/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Gozdowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce Nr 202 w m. Lelice

  445.

  Uchwała Nr 445/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działkach nr 124 i 125 w m. Gorzeń

  446.

  Uchwała Nr 446/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 120 w m. Gójsk

  447.

  Uchwała Nr 447/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o watrunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 298/2 w m. Stara Wola

  448.

  Uchwała Nr 448/46/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.05.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce nr 163/3 w m. Gójsk

  449.

  Uchwała Nr 449/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. sprzedazy nieruchomości stanowiących własność powiatu sierpeckiego

  450.

  Uchwała Nr 450/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. sprzedaży trzech lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu sierpeckiego

  451.

  Uchwała Nr 451/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu z projektem oświadczenia dot. funkcjonowania w Sierpcu Zamiejscowej Sali Wykładowej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie oraz zawarcia porozumienia z władzami uczelni.

  452.

  Uchwała Nr 452/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Gozdowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 692 w m. Gozdowo ul. Dębowa 1

  453.

  Uchwała Nr 453/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Gozdowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 12 w m. Rogieniczki

  454.

  Uchwała Nr 454/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 2946 w m. Sierpc ul.Sienkiewicza 7

  455.

  Uchwała Nr 455/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 1851/6 w m. Sierpc ul. Staszica 85

  456.

  Uchwała Nr 456/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 1496 w m. Sierpc ul. Braci Tułodzieckich 5

  457.

  Uchwała Nr 457/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 10 i 11 w m. Rzeszotary Pszczele

  458.

  Uchwała Nr 458/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 132 w m. Rościszewo

  459.

  Uchwała Nr 459/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 88/1 w m. Łukomie

  460.

  Uchwała Nr 460/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 308/6 w m. Ligowo

  461.

  Uchwała Nr 461/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 90/4 w m. Malanowo Stare

  462.

  Uchwała Nr 462/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 999 w m. Sierpc ul. Płocka 7

  463.

  Uchwała Nr 463/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu dercyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 249 w m. Rokicie

  464.

  Uchwała Nr 464/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 20/1 w m. Bożewo Nowe

  465.

  Uchwała Nr 465/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 43 w m. Gutowo Górki

  466.

  Uchwała Nr 466/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 20 w m. Wola Grąbiecka

  467.

  Uchwała Nr 467/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 175/1, 175/2 w m. Szczutowo

  468.

  Uchwała Nr 468/47/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 76/4 w m. Słupia

  469.

  Uchwała Nr 469/48/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.06.2004r.

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

  470.

  Uchwała Nr 470/48/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.06.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego samochodu stanowiącego własność ZS Nr 1 w Sierpcu

  471.

  Uchwała Nr 471/48/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 2083/5 w m. Sierpc ul. Sempołowskiej

  472.

  Uchwała Nr 472/48/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 1816/5 i 1816/6 w m. Sierpc ul. Mieszka I 18

  473.

  Uchwała Nr 473/48/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 2735/1 w m. Sierpc ul. Polna 17

  474.

  Uchwała Nr 474/48/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 1037 i 1036/2 w m. Sierpc ul. Płocka 23

  475.

  Uchwała Nr 475/48/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 824 w m. Sierpc ul. Reymonta 40

  476.

  Uchwała Nr 476/48/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 2694/2 i 2695/2 w m. Sierpc ul. Reymonta

  477.

  Uchwała Nr 477/48/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7.06.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kat. zaszeregowania oraz określenia wartości 1 punktu w złotych dla PCPR w Sierpcu.

  478.

  Uchwała Nr 478/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie zawarcia porozumienia z gmina Zawidz dot. odnowy nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie grysami drogi powiatowej nr 147 Stacja Kol. Zawidz-Mieszaki – dr nr 10

  479.

  Uchwała Nr 479/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu proj. uchwały dot. wyrażenia zgody na współdziałanie powiatu sierpeckiego z gminami i innymi powiatami województwa mazowieckiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. Mazowsze

  480.

  Uchwała Nr 480/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu proj. uchwały dot. “Programu współpracy powiatu sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na 2004r.

  481.

  Uchwała Nr 481/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu proj. uchwały dot. zatwierdzenia zmiany w Regulaminie działalności Rady Społecznej SP ZZOZ w Sierpcu

  482.

  Uchwała Nr 482/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2004r.

  483.

  Uchwała Nr 483/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu proj. uchwały w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2004r.

  484.

  Uchwała Nr 484/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu proj. uchwały dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność powiatu sierpeckiego

  485.

  Uchwała Nr 485/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie odwołania kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

  486.

  Uchwała Nr 486/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 36 w miejscowości Mieszaki

  487.

  Uchwała Nr 487/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach 364 i 360/3 w miejscowości Borkowo Kościelne

  488.

  Uchwała Nr 488/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proje. Decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 273 w miejscowości Bledzewo

  489.

  Uchwała Nr 489/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce nr 153 w miejscowości Goleszyn

  490.

  Uchwała Nr 490/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 41 w miejscowości Szczepanki

  491.

  Uchwała Nr 491/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 381 w miejscowości Borkowo Kościelne

  492.

  Uchwała Nr 492/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Gozdowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 48 w miejscowości Kowalewo Podborne

  493.

  Uchwała Nr 493/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Gozdowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 188/2 w miejscowości Cetlin

  494.

  Uchwała Nr 494/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 108/1 w miejscowości Makomazy

  495.

  Uchwała Nr 495/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 275 w miejscowości Dobaczewo

  496.

  Uchwała Nr 496/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 83/2 w miejscowości Śniechy

  497.

  Uchwała Nr 497/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 130 w miejscowości Grądy

  498.

  Uchwała Nr 498/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 80 w miejscowości Agnieszkowo

  499.

  Uchwała Nr 499/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 141/9 i 141/10 w miejscowości Blizno

  500.

  Uchwała Nr 500/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 237/1 przy ul. Płockiej 49, Nr 2379/3 przy ul. Płockiej 47 oraz Nr 2381/9 przy ul. Płockiej 47

  501.

  Uchwała Nr 501/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 1971/2 przy ul. Piastowskiej 98

  502.

  Uchwała Nr 502/49/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.06.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 782/1/2004 przy ul. Reymonta 39

  503.

  Uchwała Nr 503/50/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.06.2004r.

  w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu

  504.

  Uchwała Nr 504/50/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.06.2004r.

  w sprawie zmiany projektu uchwały Rady Powiatu stanowiącej załącznik do uchwały Nr 483/49/2004 Zarządu Powiatu z dnia 22.06.2004r.

  505.

  Uchwała Nr 505/51/2004 Zarządu Powiatu z dnia 01.07.2004r.

  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  506.

  Uchwała Nr 506/51/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.07.2004r.

  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  507.

  Uchwała Nr 507/51/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.07.2004r.

  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  508.

  Uchwała Nr 508/51/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.07.2004r.

  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  509.

  Uchwała Nr 509/51/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.07.2004r.

  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  510.

  Uchwała Nr 510/51/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.07.2004r.

  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  511.

  Uchwała Nr 511/51/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.07.2004r.

  w sprawie powołania z dniem 1 sierpnia 2004r. kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

  512.

  Uchwała Nr 512/51/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Gozdowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonych na działce Nr 144 w miejscowości Gozdowo

  513.

  Uchwała Nr 513/51/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Gozdowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonych na działkach Nr 63/12 i 63/10 w miejscowości Zbójno

  514.

  Uchwała Nr 514/51/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Gozdowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 5 w miejscowości Bombalice

  515.

  Uchwała Nr 515/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 60 i 61 obręb Bożewo

  516.

  Uchwała Nr 516/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 10/15 w miejscowości Mochowo Nowe

  517.

  Uchwała Nr 517/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 138 w miejscowości Malanówko

  518.

  Uchwała Nr 518/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 156/5 w miejscowości Skoczkowo

  519.

  Uchwała Nr 519/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 81/14 w miejscowości Osiek Włostybory

  520.

  Uchwała Nr 520/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 212/16 w miejscowości Zawidz Kościelny

  521.

  Uchwała Nr 521/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gm,iny Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 258/15 i 258/18 w miejscowości Zawidz Kościelny

  522.

  Uchwała Nr 522/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 96/15 obręb Słupia

  523.

  Uchwała Nr 523/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 8 obręb Supia

  524.

  Uchwała Nr 524/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 137/1 oraz 145/1 w miejscowości Blizno

  525.

  Uchwała Nr 525/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce Nr 145 obręb Dąbkowa Parowa

  526.

  Uchwała Nr 526/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu

  527.

  Uchwała Nr 527/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu

  528.

  Uchwała Nr 528/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

  529.

  Uchwała Nr 529/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody kierownikowi Krytej Pływalni w Sierpcu na zlecenie usługi o wartości przekraczającej 3.000 EURO

  530.

  Uchwała Nr 530/52/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.07.2004r.

  w sprawie udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu Katarzynie Majzner do reprezentowania powiatu w zakresie zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

  531.

  Uchwała Nr 531/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Gozdowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 74 w miejscowości Kuniewo

  532.

  Uchwała Nr 532/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia pro. Decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 3022 przy ul. Ułańskiej 11 w miejscowości Sierpc

  533.

  Uchwała Nr 533/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 519 przy ul. Spacerowej w miejscowości Sierpc

  534.

  Uchwała Nr 534/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 1227/1 przy ul. Żeromskiego-Narutowicza w miejscowości Sierpc

  535.

  Uchwała Nr 535/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 2300 przy ul. Płockiej w miejscowości Sierpc

  536.

  Uchwała Nr 536/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 542 przy ul. Kilińskiego 39 w miejscowości Sierpc

  537.

  Uchwała Nr 537/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 35 w miejscowości Sudragi

  538.

  Uchwała Nr 538/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 2355 przy ul. Białobłockiej 8 w miejswcowości Sierpc

  539.

  Uchwała Nr 539/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 545 przy ul. Kilińskiego 35 w miejscowości Sierpc

  540.

  Uchwała Nr 540/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o wqarunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 212/1 i 213/1 przy ul. Żeromskiego 2a w miejscowości Sierpc

  541.

  Uchwała Nr 541/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 529/2, 529/3 i 532 przy ul. Kościuszki w miejscowości Sierpc

  542.

  Uchwała Nr 542/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 1036 i 1036/2 przy ul. Płockiej 23B w miejscowości Sierpc

  543.

  Uchwała Nr 543/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 18 w miejscowości Majki Duże

  544.

  Uchwała Nr 544/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 47 w miejscowości Młotkowo Kolonia

  545.

  Uchwała Nr 545/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 207/3 w miejscowości Zawidz Kościelny

  546.

  Uchwała Nr 546/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 281/4 i 281/2 w miejscowości Zawidz Kościelny

  547.

  Uchwała Nr 547/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 511/11 przy ul. Miłej w miejscowości Sierpc

  548.

  Uchwała Nr 548/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 3920/2 przy ul. Instalatorów w miejscowości Sierpc

  549.

  Uchwała Nr 549/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 137 w miejscowości Szczechowo

  550.

  Uchwała Nr 550/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 145 w miejscowości Kolonia Łukomie

  551.

  Uchwała Nr 551/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 24 w miejscowości Rościszewo Nowe

  552.

  Uchwała Nr 552/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 323/3 w miejscowości Rościszewo

  553.

  Uchwała Nr 553/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat sierpecki

  554.

  Uchwała Nr 554/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie wyrażenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu na przyjęcie darowizny od Fundacji “ORLEN-DAR SERCA” w Płocku

  555.

  Uchwała Nr 555/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu na przyjęcie darowizny od Fundacji “ORLEN-DAR SERCA” w Płocku

  556.

  Uchwała Nr 556/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu oświadczenia dot. poparcia działań KZRKiOR w kierunku wcześniejszego uruchomienia przez Rząd dopłat bezpośrednich dla rolników z budżetu Państwa

  557.

  Uchwała Nr 557/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Sierpcu na II półrocze 2004r.

  558.

  Uchwała Nr 558/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie uchylenia uchwały Nr 503/50/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28.06.2004r. dot. udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu

  559.

  Uchwała Nr 559/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu złożonego przez Przewodniczącego Rady Powiatu

  560.

  Uchwała Nr 560/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.07.2004r.

  w sprawie adaptacji pomieszczeń internatu ZS Nr 1 w Sierpcu dla potrzeb powiatowych jednostek organizacyjnych

  561.

  Uchwała Nr 561/54/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.07.2004r.

  w sprawie uchylenia uchwały Nr 511/54/2004 Zarządu Powiatu z dnia 01.07.2004r. w sprawie powołania kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

  562.

  Uchwała Nr 562/54/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.07.2004r.

  w sprawie powołania kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

  563.

  Uchwała Nr 563/54/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30.07.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i zainstalowanie sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

  564.

  Uchwała Nr 564/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu na pierwsze półrocze 2004r.

  565.

  Uchwała Nr 565/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych budżetu powiatu oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2004r.

  566.

  Uchwała Nr 566/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydat5ków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2004r.

  567.

  Uchwała Nr 567/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie rozwiązania rezerwy celowej w budżecie powiatu na 2004r.

  568.

  Uchwała Nr 568/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 14 w miejscowości Grąbiec

  569.

  Uchwała Nr 569/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 65 w miejscowości Jaworowo Lipa

  570.

  Uchwała Nr 570/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 428 w miejscowości Osiek

  571.

  Uchwała Nr 571/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 142 w miejscowości Zawidz Mały

  572.

  Uchwała Nr 572/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 263, 264 i 265 w miejscowości Żabowo

  573.

  Uchwała Nr 573/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 218/3 w miejscowości Gorzewo

  574.

  Uchwała Nr 574/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 361 w miejscowości Gójsk

  575.

  Uchwała Nr 575/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 242/3 i 242/7 w miejscowości Słupia

  576.

  Uchwała Nr 576/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 17/3 w miejscowości Pias ki

  577.

  Uchwała Nr 577/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 36 i 37 w miejscowości Dąbrówki

  578.

  Uchwała Nr 578/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 83 w miejscowości Studzieniec

  579.

  Uchwała Nr 579/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 187, 200, 192/1, 192/3 w miejscowości Studzieniec

  580.

  Uchwała Nr 580/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 2181, 2180/11 przy ul. Płockiej 66A w miejscowości Sierpc

  581.

  Uchwała Nr 581/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 3989 i 3978 przy ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc

  582.

  Uchwała Nr 582/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 1535/4, 1534/5, 1533/3 i 1332/3 przy ul. Płockiej 46 w miejscowości Sierpc

  583.

  Uchwała Nr 583/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 1851/5 j przy ul. Staszica 85 A w miejscowości Sierpc

  584.

  Uchwała Nr 584/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 1092/15 przy ul. Mickiewicza 37 w miejscowości Sierpc

  585.

  Uchwała Nr 585/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Burmistrza Miasta Sierpc o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 2381/8 przy ul. Solskiego w miejscowości Sierpc

  586.

  Uchwała Nr 586/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 46 w miejscowości Mochowo

  587.

  Uchwała Nr 587/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 91/1 w miejscowości Żółtowo

  588.

  Uchwała Nr 588/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 97/13 w miejscowości Słupia

  589.

  Uchwała Nr 589/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie zaopiniowania projektu “Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami Gminy Gozdowo”

  590.

  Uchwała Nr 590/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu

  591.

  Uchwała Nr 591/55/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23.08.2004r.

  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

  592.

  Uchwała Nr 592/56/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 03.09.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością powiatu sierpeckiego

  593.

  Uchwała Nr 593/56/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 03.09.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sierpeckiego, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w 2004/2005r.

  594.

  Uchwała Nr 594/56/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 03.09.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu proj. uchwały dot. Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu powiatu sierpeckiego w roku akademickim 2004/2005

  595.

  Uchwała Nr 595/56/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 03.09.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006

  596.

  Uchwała Nr 596/56/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 03.09.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 50/2 w miejscowości Jeżewo

  597.

  Uchwała Nr 597/56/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 03.09.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 21/6 i 20/3 w miejscowości Mańkowo

  598.

  Uchwała Nr 598/56/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 03.09.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 361/1, 360 i 359 w miejscowości Żabowo

  599.

  Uchwała Nr 599/56/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 03.09.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Zawidz o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 383 w miejscowości Żabowo

  600.

  Uchwała Nr 600/56/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 03.09.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 55 w miejscowości Żuki

  601.

  Uchwała Nr 601/56/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 03.09.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Mochowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 212/2 w miejscowości Zglenice Duże

  602.

  Uchwała Nr 602/56/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 03.09.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 351/2 w miejscowości Rościszewo

  603.

  Uchwała Nr 603/56/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 03.09.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Rościszewo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działce Nr 123 w miejscowości Borowo

  604.

  Uchwała Nr 604/56/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 03.09.2004r.

  w sprawie uzgodnienia proj. decyzji Wójta Gminy Szczutowo o warunkach zabudowy dla inwestycji prowadzonej na działkach Nr 127/1 i 127/2 w miejscowości Słupia

  605.

  Uchwała Nr 605/57/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10.09.2004r.

  w sprawie odrzucenia wotum nieufności wobec Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu

  606.

  Uchwała Nr 606/57/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10.09.2004r.

  w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2004r.

  607.

  Uchwała Nr 607/58/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.09.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2004r.

  608.

  Uchwała Nr 608/58/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.09.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia aktualizacji Planu rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2004r.

  609.

  Uchwała Nr 609/58/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.09.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu proj. uchwały dot. udzielenia Zarządowi Powiatu upoważnienia do poręczenia spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez SP ZZOZ w Sierpcu

  610.

  Uchwała Nr 610/58/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.09.2004r.

  w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie zimy 2004/2005

   

  611.

  Uchwała Nr 611/58/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.09.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych

  612.

  Uchwała Nr 612/58/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.09.2004r.

  w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2004/2005

  613.

  Uchwała Nr 613/58/2004 zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.09.2004r.

  w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Szczutowo na wspólną realizację inwestycji drogowych

  614.

  Uchwała Nr 614/58/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.09.2004r.

  w sprawie zaopiniowania projektu “Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami Gminy Szczutowo”

  615.

  Uchwała Nr 615/58/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.09.2004r.

  w sprawie zaopiniowania projektu “Programu ochrony Środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami Gminy Rościszewo”

  616.

  Uchwała Nr 616/58/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.09.2004r.

  w sprawie zaopiniowania projektu “Programu ochrony Środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami Gminy Sierpc”

  617.

  Uchwała Nr 617/58/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.09.2004r.

  w sprawie zaopiniowania projektu “Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami Gminy Zawidz”

  618.

  Uchwała Nr 618/58/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.09.2004r.

  w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2004.

  619.

  Uchwała Nr 619/58/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.09.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na adaptację pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Nr 1 dla potrzeb Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

  620.

  Uchwała Nr 620/58/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24.09.2004r.

  w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi Nr 140 Goleszyn-Borkowo-Zgagowo

  621.

  Uchwała Nr 621/59/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.10.2004r.

  w sprawie zawarcia aneksu Nr 6 do umowy zawartej w dniu 19.10.2001r. Pomiędzy Zarządem Powiatu, a Grupową Praktyką Pielęgniarek “Zdrowa Szkoła “ s.c. w Sierpcu

  622.

  Uchwała Nr 622/59/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.10.2004r.

  w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem PCPR w Sierpcu

  623.

  Uchwała Nr 623/59/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.10.2004r.

  w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Krytej Pływalni w Sierpcu

  624.

  Uchwała Nr 624/59/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.10.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zmian w “Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów

  625.

  Uchwała Nr 625/59/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.10.2004r.

  w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2004r. Oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2004r.

  626.

  Uchwała Nr 626/59/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.10.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2004r.

  627.

  Uchwała Nr 627/59/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.10.2004r.

  w sprawie rozwiązania rezerwy celowej w budżecie powiatu na rok 2004

  628.

  Uchwała Nr 628/59/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.10.2004r.

  w sprawie drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Studzieńcu, stanowiących własność powiatu.

  629.

  Uchwała Nr 629/59/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.10.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ofertowego samochodów stanowiących ruchomości ZSR w Studzieńcu

  630.

  Uchwała Nr 630/60/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27.10.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zmian w “Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

  631.

  Uchwała Nr 631/60/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27.10.2004r.

  w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej do przyjęcia dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

  632.

  Uchwała Nr 632/60/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27.10.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością powiatu sierpeckiego

  633.

  Uchwała Nr 633/61/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 03.11.2004r.

  w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2004r. Oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2004r.

  634.

  Uchwała Nr 634/61/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 03.11.2004r.

  w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność powiatu sierpeckiego

  635.

  Uchwała Nr 635/62/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.11.2004r.

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu w Sierpcu na 2005r.

  636.

  Uchwała Nr 636/62/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.11.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ w Sierpcu

  637.

  Uchwała Nr 637/62/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.11.2004r.

  w sprawie zaopiniowania projektu “Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami Gminy Mochowo”

  638.

  Uchwała Nr 638/62/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15.11.2004r.

  w sprawie zgody na wykonanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 115 gr.woj. Szczutowo-Jeleniec – dr nr 114 w m. Szczutowo

  639.

  Uchwała Nr 639/63/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu proj. uchwały dot. upoważnienia Zarządu Powiatu w Sierpcu do zawierania porozumień między powiatami w przedmiocie umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci w stosunku do których zostało wydane postanowienie sądu rodzinnego.

  640.

  Uchwała Nr 640/63/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu kotłowni olejowej stanowiącej ruchomość Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

  641.

  Uchwała Nr 641/63/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2004r.

  w sprawie realizacji uchwały Rady Powiatu w Sierpcu Nr 88/XV/2004 z dnia 28.04.2004r. W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu – zadania Nr T6/7 zawartego w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006

  642.

  Uchwała Nr 642/63/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2004r.

  w sprawie realizacji uchwały Rady Powiatu Nr 88/XV/2004 z 28.04.2004r. W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego – zadania Nr T6/1, T6/3 i T6/4 zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006

  643.

  Uchwała Nr 643/63/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2004r.

  w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Sierpcu o wydanie opinii dot. Koncepcji działania SP ZZOZ w Sierpcu na lata 2004-2005.

  644.

  Uchwała Nr 644/63/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. Wyrażenia zgody na przekazanie Gmini8e Miasto Sierpc nieruchomości stanowiącej własność Powiatu.

  645.

  Uchwała Nr 645/63/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2004r.

  w sprawie przeprowadzenia rokowań dot. Zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego

  646.

  Uchwała Nr 646/63/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2004r.

  w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2004r. oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2004r.

  647.

  Uchwała Nr 647/63/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2004r.

  648.

  Uchwała Nr 648/63/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2004r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

  649.

  Uchwała Nr 649/63/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na dostawę i zainstalowanie sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

  650.

  Uchwała Nr 650/63/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

  651.

  Uchwała Nr 651/63/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie szkoły przez Gminę Zawidz.

  652.

  Uchwała Nr 652/63/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29.11.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

  653.

  Uchwała Nr 653/64/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.12.2004r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  654.

  Uchwała Nr 654/64/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.12.2004r.

  w sprawie ustalenia wkładu własnego do projektu: “Stypendia dla uczniów w powiecie sierpeckim” na rok 2005.

  655.

  Uchwała Nr 655/64/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 01.12.2004r.

  w sprawie ustalenia wkładu własnego do projektu “Powiatowy Program Stypendialny w powiecie sierpeckim” na rok 2005.

  656.

  Uchwała Nr 656/65/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.12.2004r.

  w sprawie zmiany projektu uchwały Rady Powiatu stanowiącego zał. do uchwały Nr 647/63/04 Zarządu Powiatu z dn. 29.11.2004r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2004r.

  657.

  Uchwała Nr 657/65/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.12.2004r.

  w sprawie zmiany projektu uchwały Rady Powiatu stanowiącego zał. do uchwały Nr 648/63/2004 Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2004r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wykazu wydatków niewygasających z upływem 2004r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

  658.

  Uchwała Nr 658/65/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 08.12.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówień publicznych dot. dostawy podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na 2005r.

  659.

  Uchwała Nr 659/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dni 22.12.2004r.

  w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2004r. oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2004r.

  660.

  Uchwała Nr 660/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2004r.

  661.

  Uchwała Nr 661/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w trwały zarząd nieruchomości zasobu powiatowego jednostkom organizacyjnym powiatu sierpeckiego.

  662.

  Uchwała Nr 662/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2004r.

  663.

  Uchwała Nr 663/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. przyjęcia aktualizacji planu rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2004r.

  664.

  Uchwała Nr 664/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody SP ZZOZ w Sierpcu na przyjęcie darowizny od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie

  665.

  Uchwała Nr 665/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia do kategorii dróg gminnych – dróg na terenie miasta Sierpc

  666.

  Uchwała Nr 666/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw w 2005r. Do sprzętu i pojazdów mechanicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych

  667.

  Uchwała Nr 667/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na ochronę budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2A

  668.

  Uchwała Nr 668/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup węgla do szkolnej kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

  669.

  Uchwała Nr 669/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie zawarcia Porozumienia określającego zasady założenia i prowadzenia przez Gminę Zawidz Liceum Ogólnokształcącego w Zawidzu Kościelnym.

  670.

  Uchwała Nr 670/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie powołania Powiatowego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

  671.

  Uchwała Nr 671/66/2004 Zarządu Powioatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kutnowskim w sprawie umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości ponoszonych wydatków

  672.

  Uchwała Nr 672/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierp[cu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wyszkowskim w sprawie umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości ponoszonych wydatków

  673.

  Uchwała Nr 673/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Mławskim w sprawie umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości ponoszonych wydatków

  674.

  Uchwała Nr 674/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Gostynińskim w sprawie umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości ponoszonych wydatków

  675.

  Uchwała Nr 675/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie zawarcia porozumienia (umowy) z Powiatem Sochaczewskim w sprawie umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości ponoszonych wydatków

  676.

  Uchwała Nr 676/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Łódzkim w sprawie umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości ponoszonych wydatków

  677.

  Uchwała Nr 677/66/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22.12.2004r.

  w sprawie wdrożenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu Systemu Informatycznego POMOST

  678.

  Uchwała Nr 678/67/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31.12.2004r.

  w sprawie zwiększenia dochodów budżetu powiatu w 2004r.

  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-02 14:04:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-11 14:02:52
  • Liczba odsłon: 7541
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 9597331]

  przewiń do góry