Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

TREŚĆ UCHWAŁY

1.

Uchwała Nr 1/1/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 21.11.2002 r.

w sprawie powołania kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

2.

Uchwała Nr 2/2/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 03.12.2002 r.

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie zimy 2002/2003

3.

Uchwała Nr 3/2/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 03.12.2002 r.

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie ruchomości Liceum Ogólnokształcącego na rzecz Krytej Pływalni w Sierpcu

4.

Uchwała Nr 4/2/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 03.12.2002 r.

w sprawie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu

5.

Uchwała Nr 5/2/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 03.12.2002 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Krytej Pływalni w Sierpcu

6.

Uchwała Nr 6/2/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 03.12.2002 r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu sierpeckiego na 2002 r.

7.

Uchwała Nr 7/2/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 03.12.2002 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 681/2002 Zarządu Powiatu z dn. 14.112002 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz dokonania zmian w budżecie powiatu na 2002 r.

8.

Uchwała Nr 8/2/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 03.12.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup parkietu dla Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

9.

Uchwała Nr 9/2/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 03.12.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup urządzeń elektronicznych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

10.

Uchwała Nr 10/2/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 03.12.2002 r.

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu złożonych przez Przewodniczącego Rady

11.

Uchwała Nr 11/3/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 11.12.2002 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

12.

Uchwała Nr 12/3/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 11.12.2002 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. ustalania szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom ponadpodstawowym i ponadgminazjalnym prowadzonym na terenie powiatu

13.

Uchwała Nr 13/3/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 11.12.2002 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. nadania Statutu Krytej Pływalni w Sierpcu

14.

Uchwała Nr 14/3/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 11.12.2002 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 682/2002 z dn. 14.11.2002 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2003 r.

15.

Uchwała Nr 15/3/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 11.12.2002 r.

w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu sierpeckiego na 2000 r.

16.

Uchwała Nr 16/3/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 11.12.2002 r.

w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie zamówień publicznych dot. dostawy podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania DPS w Szczutowie na 2003 r.

17.

Uchwała Nr 17/4/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 30.12.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup paliw do sprzętu i pojazdów mechanicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu

18.

Uchwała Nr 18/4/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 30.12.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na ochronę fizyczną mienia – budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyskiej 2a

19.

Uchwała Nr 19/4/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 30.12.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. zakupu tablic rejestracyjnych

20.

Uchwała Nr 20/4/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 30.12.2002 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 646/2002 Zarządu Powiatu z dn. 08.07.2002 r. dot. przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych budżetu powiatu w II półroczu 2002 r.

21.

Uchwała Nr 21/4/2002 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dn. 30.12.2002 r.

w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2002 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-27 19:23:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-11 12:25:04
  • Liczba odsłon: 6189
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9915688]

przewiń do góry