L.P

NUMER UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY

1. Uchwała Nr 1.1.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2014r.


Traci moc Uchwała Nr 1/1/10 z dnia 3 grudnia 2010 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
 
Zmiana Uchwałą Nr 96.22.2015r. z dnia 28 maja 2015r.
 
2. Uchwała Nr 2.1.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 listopada 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
3. Postanowienie proceduralne
Nr 1.2014
3 grudnia 2014r.
w sprawie podziału zadań pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Sierpcu.
4. Uchwała Nr 3.3.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.
5. Uchwała Nr 4.3.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej upoważnienia w 2015 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
6. Uchwała Nr 5.3.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2014r.
7. Uchwała Nr 6.3.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2014r.
8. Uchwała Nr 7.3.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków PFRON, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014r.
9. Uchwała Nr 8.3.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim.
 
10. Uchwała Nr 9.3.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na obsługę prawną organów powiatu, Starostwa Powiatowego w Sierpcu i powiatowych jednostek organizacyjnych.
11. Uchwała Nr 10.4.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 grudnia 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnia Prognozę Finansową na lata 2014-2033.
12. Uchwała Nr 11.4.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 grudnia 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
13. Uchwała Nr 12.4.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 grudnia 2014r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
14. Uchwała Nr 13.4.2014
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 grudnia 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na lata 2015-2016.
     
     
     

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-28 09:36:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:49:01
  • Liczba odsłon: 5067
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9919488]

przewiń do góry