Sierpc, dnia 18 czerwca 2020 roku

BRZ.0012.3.2.2020


 

Uprzejmie zapraszam na XI posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020r. tj. środa o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w latach 2018-2019 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019”.

3. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.

4. Zajęcie stanowiska w sprawie podwyższenia świadczeń finansowych dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Sierpeckiego.

5. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu rodzin zastępczych.

6. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności DPS w Szczutowie za 2019 rok wraz z informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostki.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020-2024.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2019 roku.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 rok.

12. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 rok.

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 r.

15. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.

17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2019 rok i udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Sierpeckiego.

18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019.

19. Zaopiniowanie projektu oświadczenia uchwały w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Ks. Kan. Franciszka Kuć.

20. Sprawy różne.

21. Zamknięcie posiedzenia.


 


 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Spraw Społecznych

/-/

Zbigniew Kopczyński


 


 


 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-18 14:26:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-18 14:28:42
  • Liczba odsłon: 1412
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9600963]

przewiń do góry