Sierpc, dnia 19 marca 2019 roku
BRZ.0012.3.1.2019


Uprzejmie zapraszam na I posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 25 marca 2019r. tj. poniedziałek o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018”.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie ustanowienia przez Radę Powiatu w Sierpcu reprezentantów Powiatu Sierpeckiego w Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Nad Skrwą i Sierpienicą”.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2018 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.

 9. Przyjęcie Panu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok.

 10. Sprawy różne.

 11. Zamknięcie posiedzenia.                                                 PRZEWODNICZĄCY

                                            Komisji Spraw Społecznych

                                                               / - /

                                                Zbigniew Kopczyński


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-20 07:28:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-20 07:28:14
 • Liczba odsłon: 1927
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10646517]

przewiń do góry