Sierpc, dnia 6 maja 2019 rokuBRZ.0012.3.2.2019


Uprzejmie zapraszam na II posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 9 maja 2019r. tj. czwartek o godzinie 12:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2018 r.

 4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 r.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sierpc.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie posiedzenia.

                                                   PRZEWODNICZĄCY

                                             Komisji Spraw Społecznych

                                                                 / - /

                                                   Zbigniew Kopczyński


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-06 10:02:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-06 10:02:52
 • Liczba odsłon: 1592
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9925364]

przewiń do góry