Sierpc, dnia 27 lutego 2020 roku

  BRZ.0012.3.1.2020  Uprzejmie zapraszam na X posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 4 marca 2020r. tj. środa o godzinie 11:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.

  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności i efektów Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2019r. oraz zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie systemu pieczy zastępczej.

  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2019 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu "Senior+" w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

  5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019”.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023”.

  7. Zapoznanie wystąpieniem mieszkańca związanym ze sprzedażą szpitalnego prosektorium.

  8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

  9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.

  10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2019 rok.

  11. Przyjęcie Planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2020 rok.

  12. Sprawy różne.

  13. Zamknięcie posiedzenia.


                                    PRZEWODNICZĄCY

                              Komisji Spraw Społecznych

                                                                       / - /

                                 Zbigniew Kopczyński


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-28 12:14:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-28 12:14:01
 • Liczba odsłon: 1734
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10488771]

przewiń do góry