Sierpc, dnia 22 sierpnia 2019 roku
Na podstawie § 37 Statutu Powiatu Sierpeckiego zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 28 sierpnia 2019 roku tj. środa na godzinę 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

 2. Wybór Przewodniczącego wspólnego posiedzenia Komisji.

 3. Zaopiniowanie projektu deklaracji w sprawie wyrażenia woli utworzenia na terenie Powiatu Sierpeckiego dla osób z niepełnosprawnością „Centrum opiekuńczo-mieszkalne”.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do przepisów ustawy Prawo oświatowe.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do przepisów ustawy Prawo oświatowe.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

 13. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla generała Władysława Andersa.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie obrad.


                                                 PRZEWODNICZĄCY

                                    KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

                                                                 / - /

                                                 Zbigniew Kopczyński
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-08-22 09:51:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-22 09:51:49
 • Liczba odsłon: 1789
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10676357]

przewiń do góry