Sierpc, dnia 20 grudnia 2019 roku

  BRZ.0012.3.7.2019  Uprzejmie zapraszam na VIII posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019r. tj. poniedziałek o godzinie 13:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Zaopiniowanie projektu w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2019 roku.

  3. Zaopiniowanie projektu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2019 i 2020 rok.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2019 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok.

  9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2020 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

  10. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Księdza Stanisława Jana Opolskiego Proboszcza Parafii pw. ,,Wszystkich Świętych w Gozdowie’’.

  11. Sprawy różne.

  12. Zamknięcie posiedzenia.

                                                             PRZEWODNICZĄCY

                                                         Komisji Spraw Społecznych

                                                                         / - /

                                                            Zbigniew Kopczyński


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-20 10:22:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-20 10:22:28
 • Liczba odsłon: 1413
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10646484]

przewiń do góry