Sierpc, dnia 26 kwietnia 2016 roku


BRZ.0012.3.4.2016


Uprzejmie zapraszam na XIV posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016r. tj. piątek o godzinie 13:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034. 

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

 4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2015.

 5. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2015 roku.

 7. Zapoznanie się z Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok SPZZOZ w Sierpcu.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2015 rok.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2015 rok.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto SPZZOZ w Sierpcu za 2015 rok.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ w Sierpcu.

 12. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.

 13. Przyjęcie Protokołu Nr XIII.2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 23 marca 2016 roku.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie posiedzenia.                                                                   PRZEWODNICZĄCY

                                                               Komisji Spraw Społecznych

                                                                                  / - /

                                                                       Wojciech RychterInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-26 07:37:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-26 07:37:48
 • Liczba odsłon: 2140
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10088573]

przewiń do góry