Sierpc, dnia 23 października 2017 rokuBRZ.0012.3.8.2017Uprzejmie zapraszam na XXIX posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 26 października 2017r. tj. czwartek o godzinie 12:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2015/2016.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu  w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu .

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu .

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu .

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu .

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu .

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok .

 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnic.

 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

 15. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu z udzielonego wsparcia „ofiarom przemocy” oraz realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

 16. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII.2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 26 września 2017 roku.

 17. Sprawy różne.

 18. Zamknięcie posiedzenia.
                                                           PRZEWODNICZĄCY

                                                       Komisji Spraw Społecznych

                                                                          / - /

                                                                Wojciech Rychter


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-23 09:58:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-23 09:58:27
 • Liczba odsłon: 1707
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10646784]

przewiń do góry